Uppföljning på Josabs Q3-rapport


Josab publicerade idag den 15 november 2019 sin delårsrapport för tredje kvartalet 2019. Följande är en kort sammanfattning av rapporten.

Tankar om att växa via förvärv

I rapporten skriver Josab att de löpande tittar på att växa genom förvärv. För att göra det krävs såklart att man hittar rätt bolag och gör rätt värderingar, där flera parametrar måste tas i beaktande. I och med Kina-avtalet uppnår Josab en helt annan finansiell styrka i bolaget, något som skulle kunna möjliggöra andra typer av förvärv framgent.

Status i Indien

Senaste tiden har det av naturliga skäl blivit mycket fokus på den kinesiska marknaden och Josabs etablering där. Likväl ska det inte glömmas bort att det fortfarande finns en mycket stor potential för Josabs vattenreningsteknik i Indien, ett land som har stora problem med brist på rent dricksvatten. Gällande utvecklingen i Indien håller Josab just nu på med en större utvärdering, då mellersta delarna av landet, inklusive Hyderabad, drabbats av den värsta monsunperioden på mer än tio år vilket drabbat Josabs kioskprojekt kraftigt. Vi ser fram emot, och hoppas på, mer information kring detta inom en snar framtid.

Analyst Groups kommentar på Kina-avtalet samt intervju med VD Johan Gillgren

Läs gärna vårt inlägg från igår (14/11) där ansvarig analytiker kommenterar Josabs Kina-affär samt att en kortare textintervju presenteras med VD Johan Gillgren. Läs här.

I ljuset av ny information kring bl.a. Kina-avtalet kommer vi inom kort att återkomma med en uppdaterad analys.