Josab Water Solutions logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

Josab Water Solutions AB (publ) är ett svenskt företag verksamma inom vattenrening. Bolaget säljer dels större vattenreningsenheter till större operatörer, dels mindre vattenreningsenheter verksamma i driften. Vattenreningen sker genom Josabs egenutvecklade material AqualiteTM, som baseras på mineralen Zeolit. Processen inleds med att vatten trycksätts genom en bädd av Aqualite och förs igenom ett UV-filter. Zeoliten utvinns ur Bolagets gruva i Ungern där produktionen av vattenreningsenheterna även sker. Bolaget är idag primärt verksamma på den indiska marknaden där antalet installerade vattenkiosker under Q2-18 uppgick till 190 stycken. Vidare ska Josab under september 2018 inleda ett testprojekt med Kinesiska vattenmyndigheten. Bolaget arbetar också mot den Östeuropeiska marknaden.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.