Seamless Distribution Systems logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

Seamless Distribution Systems AB levererar innovativa lösningar för digital distribution av samtalstid och mobildata genom mobiloperatörer, banker och retail i bl.a. Afrika, Mellanöstern, Amerika och Asien. SDS erbjuder därutöver support och managed operations (MOPS) till sina kunder, där distribution tillsammans med support och MOPS är Bolagets största intäktskällor. SDS genomförde under 2018 och 2019 två omfattande förvärv, och tilltänkta synergier från de två förvärven börjar nu realiseras. Ytterligare ett förvärv genomfördes under Q1-21, som väntas stärka produkterbjudandet och öka tillväxten såväl som lönsamheten. Bolaget är verksamt i 60 länder, hanterar mer än 15 miljarder transaktioner årligen och når över 500 miljoner abonnenter. SDS är noterade på First North Stockholm sedan juli 2017.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.