LifeClean


Lönsam utmanare till branschen och Covid-19

LifeClean International AB är i en tillväxtfas som syftar till expansion de kommande åren. Årsbudgeten för 2020 infriades redan efter fyra månader och för årets första halvår steg omsättningen till 25 MSEK (1), motsvarande en tillväxt om hela 2 400 %, med en vinst på sista raden om 6 MSEK (-6). Den kraftiga tillväxten beror primärt på en ökad orderingång till följd av Corona-pandemin. Rådande situation i världen har väsentligt ökat den globala efterfrågan på effektiva desinfektionsprodukter och LifeClean har upplevt en stor internationell efterfrågan på sin produkt. Tills år 2021 estimerar vi att omsättningen har stigit till ca 71 MSEK, och med tillämpad målmultipel härleds ett värde per aktie om 14 kr i ett Base scenario på 2021 års prognos.

  • Marknadsstorlek om 300 miljarder dollar

Flera av dagens desinfektionsmedel innehåller kemikalier som kan vara skadliga både för miljön och användaren, vilket tillsammans med att konsumenter blir allt mer miljömedvetna innebär en högre efterfrågan och ett skifte mot mer miljövänliga alternativ. Det gynnar LifeClean, vars globala marknad estimeras växa med 57 % årligen och nå en storlek om ca 30 mdUSD år 2027, en minst sagt stark strukturell tillväxt som ger medvind till LifeClean.

  • Bågen spänd för fortsatt hög tillväxt

Inom Norden har LifeClean arbetat med att säkra orderingången för kommande månader till bl.a. statliga myndigheter, sjukhus och andra samhällskritiska funktioner. Under våren har dessutom en tillståndsprocess startats för försäljning i ett antal länder som är svårt drabbade av Covid-19, bl.a. Storbritannien och USA. Dessa länder är större marknader inom desinfektionsbranschen och ses som strategiskt viktiga för LifeCleans expansion. Målet är att öppna dotterbolag i båda dessa länder, där en lokal närvaro kan innebära en kortare go-to-market-tid för produktlansering och försäljningsökning.

  • Produkt som kan verka mot Covid-19

Gjorda tester på andra Coronavirus som har likheter med SARS-CoV-2 som orsakar Covid-19 har visat att LifeCleans produkt kan vara ett potent desinfektionsmedel mot Covid-19. Produkten kommer under H2-20 att testas vidare i laboratoriemiljö, där vi bedömer att positiva resultat kan utgöra en stark värdedrivare i aktien.

  • Regelverk och traditionell bransch ger utmaningar

Myndighetskrav och regelverk varierar mellan länder och förändras över tid, något LifeClean måste hantera vilket i sig utgör en risk. Industrin i sig är något gammalmodig i den bemärkelsen att flera aktörer har historiskt långtgående inköpsmönster av mer etablerade produkter, vilket i sig kan utgöra en försäljningströskel för LifeClean vars kemi, om än fördelaktig, skiljer sig från dagens alternativ.