IPO: LifeClean

 • Share price
 • N/A
 • Industry
 • Teknik
 • List
 • Nasdaq First North
 • Issue volume
 • 40 MSEK
 • Subscription price
 • 10,7 SEK
 • Subscription period
 • 2 sep - 16 sep
 • First trading day
 • 1 oktober
 • Guarantee and subscription commitment
 • 75,5 %
PRICE PER
SHARE
10,7 SEK
LOWEST
INVESTMENT
5 564 SEK
PRE MONEY
VALUATION
399 MSEK

Time left to subscribe

DAY.
H.
MIN.
SEC.

IPO: LifeClean

 • Share price
 • N/A
 • Industry
 • Teknik
 • List
 • Nasdaq First North
 • Issue volume
 • 40 MSEK
 • Subscription price
 • 10,7 SEK
 • Subscription period
 • 2 sep - 16 sep
 • First trading day
 • 1 oktober
 • Guarantee and subscription commitment
 • 75,5 %
PRICE PER
SHARE
10,7 SEK
LOWEST
INVESTMENT
5 564 SEK
PRE MONEY
VALUATION
399 MSEK

Time left to subscribe

DAY.
H.
MIN.
SEC.

Möjlighet att investera i ett lönsamt ytdesinfektionsbolag som
tacklar Corona-krisen

LifeClean International AB (publ) (“LifeClean” eller “bolaget”) är i en tillväxtfas som syftar till expansion de kommande åren. Bolagets årsbudget för 2020 infriades redan efter fyra månader och för årets första halvår steg omsättningen till totalt 25 MSEK (1), motsvarande en tillväxt om hela 2 400 %, med en vinst på sista raden om ca 6 MSEK (-6). Den kraftiga tillväxten beror primärt på en ökad orderingång till följd av Corona-pandemin. Rådande situation i världen har väsentligt ökat den globala efterfrågan på effektiva desinfektionsprodukter och LifeClean har upplevt en stor internationell efterfrågan på sin produkt, vilket tydligt framgår i bolagets försäljningssiffror för H1-20. Nuvarande trend, vars efterfrågan LifeClean tydligt bemöter, kan ses som ett bevis på att bolagets desinfektionsprodukter, som bedöms effektiva mot bland annat coronavirus, ligger helt rätt i tiden.

”LifeClean har på alla sätt och vis fått en rivstart på året och siktar nu in sig på First North med en stark medvind i seglet. Underleverantörer, produktion och prisstruktur är redan säkrade för att kunna möta höstens efterfrågan, vilken rimligen bör vara fortsatt hög och därmed lägger grunden för fortsatt försäljningstillväxt. Ett bolag med sådan god finansiell utveckling, som dessutom visar lönsamhet på sista raden, får ändå sägas tillhöra något av en ovanlighet för en IPO på First North. LifeClean ligger helt rätt i tiden och bör ha alla förutsättningar för att kunna kliva vidare mot högre nivåer under kommande kvartal”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus, där en patenterad ytdesinfektionsprodukt tagits fram som är spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande. LifeCleans framtidsvision är att bli en ledande aktör inom utveckling och tillverkning av miljövänliga high-level desinfektionsprodukter som effektivt eliminerar mikroorganismer och förbättrar människors och djurs hälsa globalt. Idag har bolaget redan lyckats knyta till sig flera stora och betydande kunder, framförallt i Sverige, där LifeClean levererar till Sveriges Kommuner och Landsting, Polisen, Sjöräddningen, SJ med flera. Bolaget utvärderar även möjligheten att kunna erbjuda sin patenterade kemi i olika applikationsformer, så som vätskeform, wipes och sårvård vilket därmed skulle innebära ytterligare intäktsben.

I samband med noteringen på First North avser LifeClean ta in 40 MSEK via en 76 % garanterad noteringsemission, där majoriteten av kapitalet ska investeras för fortsatt global expansion där bland annat marknader som Storbritannien och USA är i fokus.

Vid nyligen utförda laboratorietestet testades LifeClean Desinfektion mot det så kallade Bovine Coronavirus (BCoV), ett Coronavirus som är närmast likt SARS-CoV-2 vilket orsakar Covid-19. Testresultatet visade på avdödning på 30 sekunder och enligt dessa tester betraktas LifeCleans produkt, enligt bolaget, som ett potent desinfektionsmedel även mot Covid-19 när det används i enlighet med sin bruksanvisning. Produkten kommer under hösten 2020 testas mot SARS-CoV-2 i laboratoriemiljö, där vi bedömer att positiva resultat kan komma att utgöra en stark värdedrivare i aktien.

Den globala marknaden för ytdesinfektionsmedel förväntas nå ca 30 miljarder dollar år 2027, från cirka 0,8 miljarder dollar år 2019, motsvarande en årlig tillväxttakt (CAGR) om 57 %. En av de starka drivarna är inte minst den globala Corona-pandemin som förväntas öka efterfrågan i en lång tid framöver för att minska eventuella smittspridningar. Den allmänna medvetenheten om risken för pandemier har ökat väsentligt sedan utbrottet, vilket innebär att LifeCleans industri har blivit mer intressant med fler aktörer på marknaden för att täcka efterfrågan. Förståelsen att tänka förebyggande och att införa bra stöd och desinfektionsrutiner har ökat, där det kan argumenteras för att det finns en stor chans att detta kvarstår även efter rådande pandemi är över. LifeClean är därmed att anse som ett bolag som ligger helt rätt i tiden med sitt erbjudande, vars produkt är minst sagt högaktuell.

Viktigt att poängtera är att marknaden i stort under en längre tid visat på en god tillväxt, driven av en ökad förståelse för det allvarliga hot som farliga mikrober utgör mot världshälsan, samtidigt som de allmänna miljökraven ständigt, och snabbt, ökar vilket ställer högre krav på både konsument och industri. Detta tillsammans med en ökad medvetenhet om risken för farliga mikroorganismer anses utgöra starka incitament till ett förändrat beteende bland konsumenter och industri under lång tid framöver, och ytterligare driva på marknadstillväxten.

Som nämnt nådde LifeClean redan under årets första fyra månader sina finansiella mål för helåret 2020, och inom Norden har bolaget genom sitt distributionsnätverk aktivt arbetat med att säkra orderingången under kommande månader till statliga myndigheter, sjukhus och andra samhällskritiska funktioner. Bolagets förhoppning är att dessa nya kunder även kommer att avropa betydande volymer också efter att Corona-pandemin är över.

Under våren 2020 har LifeClean dessutom startat en tillståndsprocess för försäljning i ett antal länder som är svårt drabbade av Covid-19, bland annat Storbritannien och USA som har stora problem. Dessa länder är större marknader inom desinfektionsbranschen och ses som strategiskt viktiga för LifeCleans expansion. Bolaget har som avsikt att öppna dotterbolag i båda dessa länder, där en lokal närvaro kan innebära en kortare go-to-market-tid för produktlansering och således efterföljande försäljningsökning, en utveckling som blir intressant att följa under hösten 2020.

För de som inte tidigare har hört talas om LifeClean, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

2014 kom WHO ut med en rapport som bekräftar att multiresistenta bakterier, sporer och virus är ett av de största hoten mot både människor och djur. 2012 startades LifeClean. Vi har idag det som vi kallar för den mest ideala och innovativa ytdesinfektionslösningen som finns på marknaden. Det som är unikt är att vi kan erbjuda en produkt som klarar de tuffaste sporer, virus och bakterier som finns på vår jord – ex. coronavirus tar vi på 30 sekunder och de tuffaste sporerna tar vi inom 2 minuter.

Detta görs i ett väldigt nära samarbete med både universitet och forskare, där vi nu kan erbjuda en lösning som används i sjukvård, på skolor och i offentliga miljöer, inom veterinärmedicin med mera.

Det fina med vår produkt är också att det är ett mycket mer miljövänligare alternativ än många andra produkter som finns på marknaden.

Kan du berätta lite mer om er produkt och vilket mervärde ni skapar för er kunder?

Vår ideala desinfektionslösning är framförallt ett mycket miljövänligare alternativ. Vår produkt är även helt fri ifrån farosymboler. Vår produkt är till 99,6% vattenbaserad och med en så liten del aktiv kemi att användaren inte behöver ha någon skyddsutrustning när du använder produkten. Kontakttiden är dessutom väldigt kort. Dvs. när du applicerar produkten på en yta, ex. på en skärbräda eller inne på en toalett, så behöver du bara vänta i max två minuter för att få full effekt. En annan magisk aspekt av vår produkt är att du kan använda den i så många miljöer – allt ifrån en skola, ett operationsbord, i matproduktion med mera, vilket innebär att produkten är väldigt skalbar.

Kan du utveckla lite mer kring hur er intäktsmodell ser ut?

Idag distribueras LifeClean genom strategiska återförsäljare och partners. I Sverige och i Norden är det de största grossisterna som jobbar med LifeClean. De har valt att erbjuda LifeClean som en premiumprodukt. Vår intäktsmodell har varit en framgång. Ser vi på 2020 så har vi ökat produktionen från att under 2019 producera 80 000 liter till att i år närma oss 1 000 000 liter och en omsättning på ungefär 30 miljoner och på sista raden hittills ungefär 6-7 MSEK.

Vi väljer ut strategiska återförsäljare och partners som brinner för den här typen av produkter och som också kan marknadsföra och ta hand om en premiumprodukt. Internationellt har vi en liknande linje – vi söker strategiska distributörer som ser det fantastiska med den ideala produktlösningen som vi har men som också värnar om en mer miljövänlig produktion som vi kan erbjuda.

Om 3 år, vart ser du att LifeClean är då?

Eftersom produktens mer miljövänliga och innovativa kemi är så användarbar inom olika områden ser vi framförallt framför oss att gå in på ytterligare produktapplikationer såsom våtservetter med vår innovativa kemi. Vi ser också på områden som sanering och desinfektering av luft där det finns ex. farliga viruspartiklar. Vi ser också framför oss att gå in mer mot matindustrin där man har problem med biofilm, vilket är en ansamling av ex. bakterier, och då kommer man väldigt snabbt in på också sårvårdsprodukter – så det jag ser är att varumärket LifeClean används i ett antal olika branscher och segment med det varumärke och med den innovativa och patenterade lösningen som är det unika som vi kan erbjuda marknaden.  

Kan du nämna tre anledningar till varför LifeClean är en bra investering idag?

 1. För det första så har hela desinfektionsmarknaden på väldigt kort tid exploderat! Alla kvartalsrapporter från industrin visar på positiva resultat – men branschen har även haft en god tillväxt tillbaka i tiden – så branschen är under stark tillväxt.
 2. För det andra har LifeClean under den här perioden tagit en position på marknaden och under en väldigt kort tid kunnat producera större volymer för att möta den stora efterfrågan.
 3. För det tredje är produkten, som jag nämnt tidigare, skalbar och vi kan använda vår innovativa och mer miljövänliga samt patenterade kemi inom så många områden, vilket gör att bolaget har en otrolig potential för en stark tillväxt de kommande åren.