Intervju med VD Johan Gillgren


2019-10-23


Intervju med Johan Gillgren, VD på Josab, i samband med att flertalet avtal tecknats i Kina

 

Ni skriver att JV-bolaget måste köpa en minimivolym per år av Josab, finns det något intervall på volym som diskuterats?

Vi har satt minimivolymer men just de siffrorna kan jag inte kommentera i dagsläget, men det kommer att presenteras i kallelsen till  extra bolagstämma.

Kan du berätta lite mer om hur licensavtalet är utformat?

Licensavtalet har sedvanliga villkor för att säkra Josabs teknik, och att vi fortsatt kan utveckla, vi äger i och med avtalet all utveckling etc. vilket är väldigt viktigt för oss. Vidare så bygger licensen på volym av Aqualite, specifik volym kommer vi att återkomma med.

Hur många distributörer samt samarbetspartners vill ni nå under ett års sikt?

Vi vill såklart nå så många som möjligt, det är dock viktigare med kvalitet framför kvantitet, de måste kunna vår teknik och vara rätt bolag för våra produkter. Vi är ju trots allt nya på marknaden så det är en pågående process i detta nu att fortsätta identifiera lämpliga distributörer och partners.

Hur många distributörer skulle du säga är kritiskt att nå för att på riktigt penetrera den kinesiska marknaden? (och nå break even?)

Det finns ca 24-34 provinser i Kina beroende på hur han räknar och målet är givetvis att vara representerade i varje provins, så småningom men det är lite väl optimistiskt kortsiktigt. Men i praktiken räcker det med att ha 10-15 provinser för att täcka in lejonparten av Kinas befolkning, vilket är vårt långsiktiga mål och som vi ser som görbart.

Läs mer om Josab här