Intervju med SECITS VD Erik Bech-Jansen


2021-06-14


VD Erik Bech-Jansen

"Med vår skalbara modell, teknikhöjden inom bolaget och våra paketerade erbjudande ser vi oss ha förutsättningarna för att skala upp vår verksamhet, för att växa både organiskt och genom förvärv."

För de som inte tidigare har hört talas om SECITS, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Vi har historiskt varit ett säkerhetsföretag med fokus på kamera- och sensorövervakning. Vi vänder oss mot bl.a. myndigheter, banker, kommersiella fastigheter, industri, detalj- och dagligvaruhandel, för att erbjuda paketerade tjänster som består av både hårdvara, mjukvara och drift. Genom våra partnersamarbeten utvecklar vi nya lösningar för att besvara marknadens behov. Under 2020 antog vi en tillväxtstrategi där vi förändrade vårt erbjudande till paketerade tjänster som bygger på högre serviceinnehåll och som levereras i abonnemangsform, vilket gör att vi expanderar dels vertikalt och horisontellt genom vårt tjänste- och produktutbud.

Den 21 maj stod det klart att vi förvärvar 100 % av aktierna i Säkra Larm Sverige AB för 100 MSEK, vilka är Sveriges tredje största installatör av hemlarm på privatmarknaden. Bolaget levererar inbrottslarm, skydd mot vattenskador, yttre bevakning, larmuppkoppling och smarta hem-lösningar. Under 2020 visade Säkra Larm 96 MSEK i omsättning och har idag ca 100 anställda. Tillsammans med Säkra Larm kommer vi kunna bredda vårt gemensamma tjänsteutbud där fokus kommer ligga på larm, passersystem och kameraövervakning, för att på så vis täcka ett helhetsbehov.

Du tillträde 1 maj 2021 som VD för SECITS, kan du ge din bild av SECITS idag och framöver?

Efter ungefär en månad på bolaget så har jag ett positivt helhetsintryck av SECITS. Vi är på väg mot att bli ett full-certifierat säkerhetsbolag, med hög teknikhöjd och know-how på plats för att skala upp vår försäljning. Med tillväxtstrategin som sattes på plats under 2020 och förvärvet av Säkra Larm har vi skapat förutsättningarna för att omvandlas till ett komplett säkerhetsbolag. Vi vill ta oss ur vår nisch och expandera, vilket förvärvet av Säkra Larm möjliggör där vi nu kan ta oss in på privatmarknaden för att erbjuda ett mer attraktivt erbjudande till små- och medelstora bolag. Framöver kommer vårt fokus vara tillväxt, såväl organisk som förvärvad.

Ni har beskrivit att SECITS håller på att omvandlas, från ett specialistföretag inom kameraövervakning till ett mer komplett säkerhetsbolag, kan du beskriva mer om denna omvandling samt ert förvärv av Säkra Larm?

Omvandlingar för oss innebär att vi framöver kommer ta en aktiv förvärvsstrategi för att säkerställa våra tillväxtmål. Vi erbjuder paketerade tjänster som nu utgör en tydligare helhetslösning och som dessutom säljs via abonnemangsform vilket vi bedömer är mer attraktivt.

I och med förvärvet av Säkra Larm säkerställer vi ett bredare produktutbud, genom horisontell och vertikal expansion samtidigt som att bolaget blir större. Genom att vi tar klivet upp i bolagsstorlek ser vi oss kunna sluta bättre avtal med leverantörer, samordna stabsfunktioner.

Vi kan se synergieffekter både på inkomst- och kostnadssidan när vi koordinerar våra verksamheter samt att vi tillsammans kommer kunna ta ett större grepp om den svenska säkerhetsmarknaden och växla upp vår tillväxt. Säkra Larm, som kommer bibehålla sin organisation i nuvarande form som dotterbolag, ser att de får en naturlig väg in på företagsmarknaden, samtidigt som de kan utveckla sin starka ställning på konsumentmarknaden. Förvärvet innebär att SECITS flerdubblar sin omsättning från ca 34,5 MSEK år 2020, till ca 130 MSEK, samtidigt som antalet anställda ökar från ca 30 till ca 130. Säkra Larms ägare kommer genom emissionen av vederlagsaktier att bli betydande ägare i bolaget och avser att stanna kvar i bolaget. Framöver så kommer vi leta efter mindre kompletterande förvärv sett till storlek på organisation.

Vad är din vision med SECITS i det längre tidsperspektivet?

Omvandlingen av vårt fokus och förvärvet av Säkra Larm ser vi som en bra språngbräda för att expandera bredare. Vår vision är att bli en komplett helhetsleverantör av säkerhetslösningar, med ett naturligt avstamp i konsumentsektorn, myndighetssektorn och fastighetssektorn. Vi ser att våra tjänster och produkter adresserar en globalmarknad och ser att vi kan växa inom många olika kundgrupper. Teknikhöjd finns inom bolaget vilket gör att vi ligger i framkant inom säkerhetsmarknaden, något vi ser att vi kommer även göra framöver. Med dessa förutsättningar ser vi oss framöver kunna uppnå en stark tillväxt, både organiskt och genom förvärv.

Kan du nämna tre anledningar till varför SECITS är en bra investering idag?

  1. Förvärvet av Säkra Larm, där vi köper ett redan lönsamt bolag medför att vi tar steget upp i bolagsstorlek samt breddar vårt produkt- och tjänsteerbjudande. Vi märker redan idag att vi uppmärksammas genom att många hör av sig, samt attraherar både personal och samarbetspartners – detta gör att vi har en attraktiv position i säkerhetsmarknaden.

  2. För det andra så besitter vi goda tillväxtmöjligheter. Med vår skalbara modell, teknikhöjden inom bolaget och våra paketerade erbjudande ser vi oss ha förutsättningarna för att skala upp vår verksamhet, för att växa både organiskt och genom förvärv.

  3. Till sist, så ser vi drivkrafter i samhället där det sätts högre krav på säkerhet. Branschen vi verkar inom växer med 10–15 % årligen, vilket gör att vi med vår position i marknaden kan få ytterligare medvind i vår tillväxtresa.

SECITS är noterat på Nasdaq First North (”SECI”).