SECITS logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

SECITS är ett säkerhetsbolag. Bolaget levererar ett brett utbud av helhetslösningar för kameraövervakning, varularm, IP-ljud och övervakad drift. Kunderna återfinns inom varierande branscher främst inom bank, retail och offentlig sektor runtom den nordiska marknaden.Bolaget har sitt huvudkontor i Handen, Haninge Kommun.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.