Intervju med Prevas VD Johan Strid


2020-05-11


VD Johan Strid

"Vi är i en positiv trend med bra momentum – där vi sätter rekord på rekord – vilket bevisar att förändringsarbetet bär frukt."

För de som inte tidigare har hört talas om Prevas, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Vi är ett konsultbolag som arbetar på två sätt, dels hjälper vi kunder att utveckla produkter vilket kan vara allt från uppkopplade produkter, mjukvara, design eller hårdvara där ett exempel är medicintekniska instrument. Det andra benet är produktionsutveckling där vi primärt arbetar med att digitalisera och automatisera nordisk industri – här jobbar vi främst med robotar, koppla upp saker i fabriker samt med logistik i fabriker. Vi är idag ungefär 600 medarbetare vilka arbetar i Sverige, Norge och Danmark. Vi är verksamma i en rad olika sektorer, bland annat försvar, industri, energi, telekom och Life Science vilket utgör en fjärdedel av vår omsättning idag.

Ni har under din ledning genomfört en imponerande turn around, vilket er Q1-rapport återigen bevisade. Vad har varit nyckeln för att ställa om?

Jag skulle vilja säga att det är hänförligt tre saker:

Ett mer decentraliserat styre och ändrad ledningsfilosofi vilket skapar de bästa förutsättningarna för att konsulter, chefer och säljare får sköta sitt jobb som är optimalt för just dem.

Sänkta kostnader och ändrade processer. Vi har helt enkelt förenklat processer och minskat komplexiteten i styrningen av de processer som vi företar oss.

Kommunikation både internt och externt, jag menar på att det är viktigt att förklara var vi är på väg och skapa förutsättningar för denna väg vilken på så vis blir självuppfyllande vilket är avgörande på sikt. Vi har sedan cirka ett år tillbaka bytt image, profil och liknande vilket har förändrat känslan i bolaget.

I och med rådande situation så drabbas olika sektorer varierande mycket av Coronapandemin. Lägger ni nu större fokus på vissa sektorer, och i så fall vilka?

På sätt och vis inte i och med att vi ser på våra kundrelationer som väldigt långsiktiga, vilket i förlängningen innebär att vi kan anpassa oss och arbeta följsamt. Vi är exponerade mycket mot life science, försvar och telekom vilka ej är särskilt påverkade av pandemin. Vi är även exponerade mot industrisektorn, men just fordon som är mest påverkat har vi endast en exponering på 5-6% av vår omsättning. I den bästa av världar kan en kris accelerera förändringsarbete, vilket ju är vårt mål och långsiktiga plan som aktör.

Hur arbetar ni för att locka rätt kompetens?

Rätt kompetens är alltid vitalt och jag tror att det viktigaste är att erbjuda intressanta uppdrag med en teknisk höjd och som dessutom bidrar till att man känner att man gör nytta. Det vi har gjort och fortsätter göra är att synliggöra det som är så bra med Prevas, vilket vi försökt kommunicera med vår nya profil. Sen lockar det ju också att jobba med kompetenta personer. Vi har i Prevas en hög andel som har doktorerat eller licat, en relativt hög medelålder vilket ju medför gedigen arbetserfarenhet.

Vilka trender eller drivkrafter ser du gynnar er framgent?

Massor! Bara för att nämna några: cirkulär ekonomi, hållbarhet, demografi, automatisering, robotisering och IoT. Det komplexa sambandet mellan dessa olika trender är den största drivaren i sig och skapar ett enormt förändringstryck. Ser man till exempel industrin så har denna sektor släpat efter all annan förändring, kommer du ut i fabriker idag så är gränssnitten fortfarande från 80-talet – det finns mycket att modernisera inom denna bransch.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under år 2020 gällande Prevas, vad skulle det i sådana fall vara?

Jag tycker att det är viktigt att visa att vi under väldigt tuffa tider ändå klarar oss och fortsätter vidareutvecklas, vilket är ett kvitto på att vi är ett hälsosamt bolag. Vår prio är inte idag tillväxt utan vinst i kronor samt vidareutveckla bolaget.

Om tre år, var ser du att Prevas är då?

Jag skulle vilja se tre saker:

Att vi visar ett stabilt och högt resultat – vi har tidigare haft en svag historik så vi vill visa stabilitet och därigenom öka förtroendet.

Vi vill ses som ett ännu mer attraktivt bolag i branschen – vi har nu gått från det okända till att locka kompetens – och det skall vi fortsätta göra.

Jag önskar se större andel barriärerbjudanden – här vi skiljer oss från våra konkurrenter i och med att vi inte bara säljer timmar – vi har varit med och byggt ramverk, labb, olika produkter och SaaS-lösningar som vi kan sälja om igen. Detta bygger värden – och vi har idag bra referenscase för att sälja in detta än mer.

Kan du nämna tre anledningar till varför Prevas är en bra investering idag?

  1. Vi är i en positiv trend med bra momentum – där vi sätter rekord på rekord – vilket bevisar att förändringsarbetet bär frukt. Vi har dessutom tagit in två starka personer till styrelsen som kommer bidra till ytterligare bredd.
  2. Vi är väl positionerade för att kapitalisera på de trender som finns inom våra områden.
  3. Vi är mer än ett vanligt konsultbolag – vi är ett utvecklingshus. Vi har extra värden som vi kan kapitalisera på som är mer än att bara sälja timmar.