Prevas logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

Prevas är ett konsultbolag som arbetar på två sätt, dels hjälper bolaget kunder att utveckla produkter vilket kan vara allt från uppkopplade produkter, mjukvara, design eller hårdvara där ett exempel är medicintekniska instrument. Det andra benet är produktionsutveckling där Prevas primärt arbetar med att digitalisera och automatisera nordisk industri – framförallt arbetar man med  robotar, koppla upp saker i fabriker samt med logistik i fabriker. Prevas är idag ungefär 600 medarbetare vilka arbetar i Sverige, Norge och Danmark. Bolaget är verksamma i en rad olika sektorer, bland annat försvar, industri, energi, telekom och Life Science.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.