Intervju med Prebonas VD Patrik Bernstein


2020-04-14


VD Patrik Bernstein

"Det är enorma marknader som vi kan adressera med en stabil teknologi som vi vet fungerar. Vår lösning med Desinfect har verkligen fått bolag runt om i världen att få upp ögonen för vår unika teknologi."

För de som inte tidigare har hört talas om Prebona, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Enkelt uttryckt så är vi ett materialteknikbolag och solution provider som adresserar olika utmaningar inom en rad befintliga marknadssegment. Alla produkter baseras på vår unika, patenterade teknologi Prebona CompoTech som jag kommer förklara mer ingående senare i intervjun. Vi har delat in bolaget i tre affärsområden:

Prebona AirCare erbjuder produkter som tar bort oönskade lukter genom att bryta ner de molekyler som skapar lukten. Exempel på användningsområden är offentliga ytor och toaletter, badrum, hotellrum, hyrbilar men även textila användningar för att reducera svett lukt och andra obehagliga dofter.

Prebona SurfaceCare erbjuder produkter som förbättrar styrka och slitstyrka samt har en smutsavvisande förmåga på många olika ytor. Detta leder till ökad livslängd och minskat behov av underhåll av ytan – vilket skapar mindre kostnader och mindre påverkan på miljön. Exempel på användningsområden är skyddande och smutsavvisande ytbeläggningar av byggnadsmaterial såsom trä, betong, sten samt för vissa inomhusmaterial.

HealthCare – Inom detta affärsområde har vi nyligen lanserat vårt desinfektionsmedel som är ett nytt och unikt handdesinfektionsmedel med beprövad, långvarig effekt mot bakterier, virus och svamp, utan att torka ut huden. Desinfektionsmedlet är också baserat på den patenterade teknologin Prebona CompoTech, som kombinerar avjoniserat vatten, kiseldioxid och små mängder aktiv ingrediens. Den aktiva ingrediensen i Prebona Desinfect är silvernitrat (0,016 %), vilket är ett välkänt antimikrobiellt ämne.

Vi hoppas och tror att vi snart kommer kunna bredda oss mer inom HealthCare i stort bland annat mot preventiva lösningar för infektioner, sårvård samt terapier mot virus och bakterier.

Vi arbetar också med ett projekt avseende behandling av antibiotikaresistenta bakterier tillsammans med en forskargrupp vid Uppsala Universitet. Vi har visat att vår substans kan förstärka befintliga antibiotika och samtidigt göra den verksam mot antibiotikaresistenta bakterier in-vitro. Nu har vi påbörjat djurförsök inom det området.

Vi har även nyligen påbörjat ett nytt affärsområde vid namn AgriCare som adresserar blom- och jordbruksindustrin där vi samarbetar globalt med Syngenta Flowers i Holland, vilka är en del av en miljardkoncern som omsätter över 200 miljarder kronor per år. Målet är att komma igång inom detta område under 2020/2021 och långfristigt bedömer jag potentialen i detta samarbete som mycket stort och spännande.

Vi satsar idag primärt på marknaderna Sverige och Centraleuropa. I Sverige går försäljningen via två återförsäljare medan vi i Centraleuropa använder oss av en större distributör, Biesterfeld Spezialchemie. Fördelen med detta upplägg är att vi har EN partner som hanterar 27 länder med sin tekniska säljstyrka, vilka sitter på kunderna, har egen logistik och hög teknisk kompetens. Globalt planerar vi att söka maximalt 6-7 samarbetspartners, på det sättet kan vi fokusera på det vi kan bäst – tillväxt och produktutveckling. Vi är idag ett litet team på 6–7 personer men genom våra olika styrkor och kompletterande kompetenser är vi verkligen en dynamisk grupp vilket skapar stora möjligheter.

Vi har utöver nuvarande marknader även ambitionen att starta upp två nya marknader, USA (2020), Asien (2021).

Skulle du kunna berätta lite mer om er teknologi?

Genom produkter baserade på den patenterade teknologin Prebona CompoTech adresserar vi en rad olika områden, genom en unik teknikplattform, såsom ytbehandling, desinfektion, samt luktborttagning.

Teknologin är ursprungligen framtagen av Professor Jan-Erik Otterstedt som ansågs vara en expert inom området för småpartikel teknologi, och som tidigare jobbat på bl a DuPont och EKA Chemichals. Tekniken innebär att man tar en kiselpartikel som sedan modifieras med ett aktivt ämne, exempelvis en atom eller molekyl, för att utföra en viss uppgift. Genom att exponera dessa aktiva ämnen på ytan av partikeln kan vi använda betydligt mindre aktiv substans än konkurrerande material, vilket är både kostnadseffektivt samt miljövänligt.

Ni har förståeligt lagt om er verksamhet på att lägga stort fokus på er produkt inom desinfektion i och med COVID-19. Kan du berätta lite mer om hur det går och hur försäljningsstrategin ser ut?

Produkten bygger på samma unika plattform som övriga produkter, Prebona CompoTech, vilken gör det möjligt att använda olika typer av aktiva ämnen oerhört effektivt och kontrollerat. I Prebona Disinfect används oerhört små mängder av silver (hundratals gånger mer effektivt än hos konkurrerande teknologier). Silver är ett välkänt antimikrobiellt ämne som används i stor utsträckning inom medicintekniska applikationer såsom urinvägskatetrar, sårförband och även för vattenrening. Produkten uppfyller kraven i enlighet med den Europeiska Biocidförordningen. 

Tester har genomförts med Karolinska Institutet samt av oberoende testinstitut med mycket goda resultat mot bakterier, virus och svamp. Prebona kommer att tillverka produkten i egen regi och sälja den som ett ”ingredient brand” genom återförsäljare och kunder under deras egna varumärken. 

Angående produktionen av Prebona Disinfect har erforderliga råvaror och andra insatsvaror införskaffats och produktionsvolymer har planerats för den närmaste framtiden.

Det tog oss bara tjugo kalenderdagar från beslut till marknad vilket bevisar att vi är en snabbfotad och lyhörd organisation, då den initiala marknadsplanen var att introducera Prebona Disinfect först till hösten 2020. Vi har fått riktigt god respons hittills och kommer fortsätta leverera utefter den kraftiga efterfrågan som finns idag och som vi bedömer kommer att finnas under en längre tid.

Vilka trender eller drivkrafter anser du talar för era olika produkter framgent och hur skall ni kapitalisera på dessa?

Vi rider på vågen av sustainability som är enormt stark både här och globalt – vi kan erbjuda miljövänliga och kostnadseffektiva lösningar. Ett tydligt tecken på detta är att Biesterfeld Spezialchenie och Syngenta har valt att jobba med oss. En majoritet av bolag ser över sina nuvarande produkter och letar efter nya, bättre lösningar. Vi är redo och vi kommer att bli en viktig del av den nya trenden men det kommer att ta lite tid. Det är många tester som ska genomföras, det är nya rutiner som ska hittas. Vi erbjuder i viss grad en ”technology-change” och en sådan växer fram under ansvar. Visibiliteten har för oss verkligen ökat trots begränsade satsningar på sälj- och marknadsföring i relation till vad vi lyckats nå.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under år 2020 gällande Prebona, vad skulle det i sådana fall vara?

Jag hade följt vår geografiska expansion extra noga under 2020, och hur vi kommer att tas emot. Det är enorma marknader som vi kan adressera med en stabil teknologi som vi vet fungerar. Vår lösning med Desinfect har verkligen fått bolag runt om i världen att få upp ögonen för vår unika teknologi.

Kan du nämna tre anledningar till varför Prebona är en bra investering idag?

Det finns till och med fyra anledningar som jag vill belysa:

  1. Vår teknologiplattform har en enorm potential. Förutom våra nuvarande produkter så kan vi även skräddarsy produkter för specifika ändamål – på ett miljövänligt sätt.
  2. Vi har en skalbar produktion – vi kan utan att egentligen öka våra fasta kostnader i någon större omfattning mångdubbla produktionskapaciteten. Såtillvida att vi ökar försäljningen än mer så finns det alltså en fin skalbarhet i affären.
  3. Vår fastlagda strategi som ”Ingredient Brand” – det finns en stor potential att via denna väg få ut vår teknologi på marknaden. Vi hjälper andra varumärken att bli innovativa och ökar deras egen konkurrenskraft. Det är väldigt många som letar efter den typen av lösningar och möjligheter.
  4. HealthCare – vi fortsätter i det tysta att jobba med flertalet olika tester och aktiviteter inom området för Infection Control – helt enkelt för att vi fokuserar marknadsarbetet på existerande lösningar. Vi ser idag en mycket spännande och stor potential i framför allt arbetet med att hitta lösningar mot multiresistenta bakterier – där vi redan visat på bra resultat från både Karolinska och Uppsala Universitet. Arbetet pågår här och vi hoppas kunna berätta mer under hösten.