Prebona logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

Prebona är ett materialteknikbolag och solution provider som adresserar olika utmaningar inom en rad befintliga marknadssegment. Alla produkter baseras på bolagets unika, patenterade teknologi Prebona CompoTech. Bolaget är indelat i tre affärsområden, Prebona AirCare, Prebona SurfaceCare och HealthCare.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.