Intervju med Amidos VD Johnny Berlic


2020-06-25


VD Johnny Berlic

"Vi är ett växande SaaS-bolag där våra kunder växer och vi med dem, samtidigt som vi får nya kunder."

För de som inte tidigare har hört talas om Amido, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Med vår tjänst har fastighetsföretag koll på alla sina digitala nycklar för passersystem. Vi ser även till att räddningstjänst, ambulans, paketleverans och andra som behöver tillträde till fastigheter får det automatiskt. Tjänsten erbjuds som Software as a Service (SaaS) där kunder betalar per månad baserat på hur mycket de använder systemet.  

Våra kunder är främst stora fastighetsbolag, från Sveriges största fastighetsbolag ner till kommunala fastighetsbolag. Jobbar du inom en Region så är oddsen goda att du kan öppna de dörrar och medicinskåp du kan tack vare vårt system då drygt en tredjedel av alla landstingsanställda finns i vår tjänst.

Amido säljer mjukvara för passersystemsadministration som en tjänst. Vår vision 2008 var att underlätta administrationen för fastighetsägare, därför säljer vi idag mjukvara för passersystemsadministration som en tjänst. Vi utvecklar och säljer denna tjänst direkt och genom partnerskap till bland annat fastighetsägare som har ett eller flera passersystem. Amido specialiserar sig på att tjänsterna är fabrikatoberoende och att en digital nyckel ska fungera i alla elektroniska lås.

Vi har idag två affärsområden, Alliera och DAX. Beträffande vår tjänst Alliera så är våra kunder är bostadsfastighetsbolag, fastighetsbolag, industrier, universitet, kommuner och landsting över hela Sverige. När det kommer till DAX så riktar den sig mot alla tredjeparts-aktörer som behöver komma in i en fastighet, exempelvis blåljuspersonal och speditörsbolag.

Skulle du kunna berätta lite mer om hur ni driver era intäkter och var du ser störst tillväxtmöjligheter?

Alliera – kunden betalar för varje digital nyckel som de använder som kan sitta i allt från en blip, mobil eller portkod. Vi har redan en stor del av alla digital nycklar i Sverige men vi ser att vi kan dubbla denna andel inom några få år.

DAX – här har vi en affärsmodell där vi hjälper den som behöver tillträde till en fastighet att begära access hos ett annat passersystem. Tjänsten går att använda genom en fast månadsavgift så som SOS Alarm gör eller per användning, så som speditionsbolag gör. I den senare så påminner affärsmodellen om Visa och Mastercard; en liten avgift betalas varje gång man använder systemet.

Vilka branscher arbetar ni främst mot idag?

Vi lägger stort fokus på DAX just nu, där vi satsar på kraftigt ökad tillväxt genom piloter med de stora speditionsbolagen. Ett bolag som väljer att integrera med Amido kan idag nå över 100 000 hushåll, vilket är helt unikt.

Beträffande Alliera så riktar vi oss främst mot kommuner och fastighetsbolag i Sverige där vi ser en fortsatt god tillväxttakt.

Var ser du att Amido är om tre år?

Om tre år så släpper vi in folk och räddningstjänsten in i fastigheter i 290 kommuner, samtidigt så kommer beställda paket in i boendehus genom att speditionsbolagen öppnar upp porten via oss. Vi har då även börjat expandera internationellt med våra kunder. Vi förväntar oss se en kraftig tillväxt i DAX, vilket rent intäktsmässigt skall vara i samma nivå som Alliera då.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under 2020 gällande Amido, vad skulle det i sådana fall vara?

Jag hade tittat på piloterna vi just nu genomför med DAX, vilket vi redan levererat på och kommer fortsätta leverera på. Vi för diskussioner med aktörerna på marknaden, som genom rådande situation i vissa fall femfaldigat sina leveranser, vi på Amido tror att hemleveranser bara kommer fortsätta växa – vilket bör gynna oss.

Kan du nämna tre anledningar till varför Amido är en bra investering idag?

  1. Våra återkommande intäkter ökade med 45 % i Q1 och förra året var det 3 2% så det är ingen ny tillväxttrend utan en kurva vi varit på ett bra tag nu och som jag hoppas vi får se framåt också.
  2. Vi är ett växande SaaS-bolag där våra kunder växer och vi med dem, samtidigt som vi får nya kunder. Vi är i en liten nisch inom Proptech, men här är vi en stor fisk då vår marknadsposition är att vi har överlägset flest digitala nycklar i Sverige.
  3. Den tillväxten vi sett och ser, kommer fortfarande från vår huvudtjänst Alliera. Allt pekar på att den kommer kompletteras med DAX då vi har sett att SOS värvar räddningstjänster enligt plan och piloter går igång med speditionsbolagen. Det är en tillväxtmotor som jag tror kommer kunna dra igång rejält.