Amido logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

Med Amidos tjänst har fastighetsföretag koll på alla sina digitala nycklar för passersystem. Bolaget ser även till att räddningstjänst, ambulans, paketleverans och andra som behöver tillträde till fastigheter får det automatiskt. Tjänsten erbjuds som Software as a Service (SaaS) där kunder betalar per månad baserat på hur mycket de använder systemet.

Amido har idag två affärsområden, Alliera och DAX. Beträffande tjänsten Alliera så är kunderna bostadsfastighetsbolag, fastighetsbolag, industrier, universitet, kommuner och landsting över hela Sverige. När det kommer till DAX så riktar den sig mot alla tredjeparts-aktörer som behöver komma in i en fastighet, exempelvis blåljuspersonal och speditörsbolag.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.