Uppföljning på TPG:s Q2-rapport


Time People Group AB (”TPG”) publicerade idag den 28 november sin delårsrapport för andra kvartalet räkenskapsåret 2020, och levererar ett minst sagt starkt kvartal.

Nedan följer en sammanfattning av det Analyst Group fann mest intressant i dagens rapport:

  • Time People Group levererar en stark rapport, med hög omsättningstillväxt och stigande rörelseresultat (EBITDA)

Under Q2-20 så uppgick omsättningen till 55,8 MSEK (41,0), vilket motsvarar en omsättningstillväxt om ca 36 % Q-on-Q. Rörelseresultatet (EBITDA) var under perioden 7,4 MSEK, upp från 6,7 MSEK, med en tillväxt om ca 13,2 %. På EBIT- och nettoresultatnivå steg resultaten med ca 4,9 % respektive 4,5 %. Detta var 10:e kvartalet i rad som TPG ökar omsättningen, vilket tyder på stark uthållighet i affärsmodellen och fortsatt god efterfrågan på bolagets tjänster.

  • Slog våra förväntningar på alla punkter

TPG publicerade en stark rapport för Q2-20, och rapporten överpresterade våra estimat över hela linjen. Omsättningen för kvartalet var 55,8 MSEK, således 5 MSEK högre än estimerat, och EBITDA uppgick till 7,4 MSEK mot prognostiserade 6,5 MSEK. I EBIT-resultat räknade vi med ett resultat om 5,5 MSEK, vilket överträffades genom att TPG visade på ett EBIT-resultat om 6,4 MSEK, och på nettonivå levererade TPG 4,6 MSEK, mot vårt estimerade nettoresultat om 4,3 MSEK.

  • Behåller omsättningsprognos men höjer våra EBITDA-prognoser för helåret 2020

Bolaget visade, förutom på nettonivå, högre marginaler än estimerat, och vi bedömer att vi har underskattat den positiva marginaleffekt som förvärvet av Waymark bidrar med. Vi räknar med att TPG möter fortsatt stark efterfrågan inom bolagets område Utveckling, och väljer därför att justera upp vår estimerade EBITDA för helåret 2020, från tidigare 20,9 MSEK till 22,0 MSEK.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.