Uppföljning på SensoDetects Q4-rapport


Idag den 17 februari 2020 publicerade SensoDetect sin bokslutskommuniké för 2019. 

I vår kommentar inför rapporten, vilken publicerades i fredags, nämnde vi att vi såg fram emot att läsa mer om nuläget i Bolivia, samt vad status är gällande den sydkoreanska marknaden. Gällande Bolivia gavs inte så mycket ny information, men gällande den sydkoreanska marknaden gav VD Martin Linde följande kommentar i rapporten:

”På den sydkoreanska marknaden är vi i full färd med att få igenom vårt KFDA-godkännande. Tyvärr är det något sent då byråkratin kring detta tar längre tid än beräknat. Vi är dock hoppfulla och hoppas och tror att vi skall vara igenom processen under året.”

SensoDetects likvida medel vid utgången av december var helt i linje med vår prognos

Utöver en lyckad marknadslansering och ökad försäljning, är det fortsatt viktigt att bevaka hur SensoDetects finansiella ställning och burn rate utvecklas kvartal till kvartal. Inför Q4-rapporten estimerade vi att SensoDetects kassa vid utgången av december 2019, givet tidigare månaders kapitalförburkning, rimligen borde ha uppgått till omkring 5-6 MSEK. Då rapporterad kassa den sista december uppgick till ca 6 MSEK, var våra estimat i linje med faktiskt utfall. Med tanke på det läget SensoDetect befinner sig i, där marknadslansering är förestående och bolaget räknar med försäljningsstart i Bolivia under H1-20, är det viktigt att kunna bibehålla en tillräcklig likviditet. Såhär skriver Martin Linde i rapporten:

”Kapitalbehovet för bolaget 2020 är väldigt beroende på hur snabbt lanseringen av BERA kommer ske. Vi har några enheter tillgängliga för leverans till intresserade kliniker men om intresset ökar snabbt kommer bolaget att behöva producera ytterligare enheter. Det är redan planerat en leverans under våren av ytterligare 20 enheter men om detta kommer räcka är mycket beroende på hur intresset utvecklar sig när bolaget väl börjar att aktivt arbeta med att ställa ut enheter till intresserade kliniker. Samtidigt vet vi att ROI för varje enhet är ca 3-6 månader och att det därför snabbt kan ge ett positivt kassaflöde.”

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.