SensoDetect logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

SensoDetect ABär ett medtech-bolag baserat i Lund med fokus på psykisk ohälsa. Bolagets bakomliggande grundidé togs fram av forskare i Lund, vilka fann att hjärnstammens reaktion på ljudstimuli kan indikera psykisk ohälsa.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.