Kommentar på Shortcut Medias ramavtal med Polismyndigheten


Shortcut Media (”SMG”) har, via Bond Street och tillsammans med Blomquist Communications, tilldelats en upphandling av film- och kommunikationstjänster åt Polismyndigheten.

Avtalet, som vanns genom Polismyndighetens nationella upphandling, förväntas uppgå till ett värde om 3 MSEK per år de kommande fyra åren, motsvarande ett totalt estimerat värde om 12 MSEK över avtalets löptid, men kan även komma att antingen understiga eller överstiga de estimerade volymerna, uppger Polismyndigheten. Av det totala estimerade värdet om 12 MSEK på avtalet väntas omkring 30–50 % avse filmprojekt, vilka därmed tillfaller Bond Street. Ingen annan anbudsgivare har överklagat upphandlingen, vilket därmed innebär att Bond Street och Blomquist Communications bedöms teckna ramavtal med Polismyndigheten inom kort.

SMS:s VD Anders Brinck sa följande angående tilldelningen av ramavtalet:

”Det är fantastiskt att vi på kort tid fått förmånen att tilldelas ännu ett stort, långsiktigt ramavtal inom offentlig sektor. Polismyndigheten är en spännande och viktig myndighet som vi ser mycket fram emot att arbeta för, i tätt samarbete med det ytterst kompetenta teamet på Blomquist,” säger Anders Brinck, VD för Shortcut Media Group.

Denna order är ytterligare en bekräftelse på SMG:s styrka inom upphandlingar, och att bolagets strategi att fokusera på dessa är framgångsrik, anser Analyst Group. Detta är nu den andra stora upphandlingen som SMG vinner under året, efter rekordavtalet med PTS tidigare i år, och bolaget vinner nu större marknadsandelar inom offentliga sektor uppger VD Anders Brinck. Såsom vid tidigare upphandlingar så var den höga kvalitet som Bond Street erbjuder i sina tjänster som var en viktig anledning till varför SMG vann denna upphandling, hävdar Brinck.

Analyst Group ser detta avtal och den ökande marknadsandelen inom offentlig sektor som mycket positivt för SMG, då kunder inom det offentliga generellt inte är konjunkturkänsliga, samt då detta avtal kan var fördelaktigt inför nya upphandlingar inom offentlig sektor framgent. Givet ökad närvaro inom offentlig sektor bedöms också den operativa risken i SMG minska, då avtal med myndigheter bedöms som tryggare än avtal med privata aktörer.