Shortcut Media logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

Shortcut Media är en mediekoncern inom filmkommunikation som utgörs av dotterbolagen Bond Street Film och Oddway Film. Shortcut Media är verksamma på den svenska marknaden och tillhandahåller ett komplett erbjudande för att hantera alla beståndsdelar i att producera rörligt material. Kundbasen bl.a. av storföretag, datorspels-utvecklare, OTT/TV-distributörer och myndigheter. Shortcut har varit noterat på Spotlight Stock Market sedan 2016.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.