Kommentar på SDS genombrottsorder i Sydafrika


Seamless Distribution Systems meddelade idag den 4 december 2019 att Bolaget har mottagit en order i Sydafrika med ett initialt ordervärde om 20 MSEK.

SDS tillkännagav idag att Bolaget mottagit en order från en mobiloperatör i Sydafrika, aktören är en av regionens största mobiloperatörer, och det initiala ordervärdet uppgår till 20 MSEK. Beställningen omfattar leverans av ett system för digital distribution och försäljning av elektroniska värdebevis, där SDS transaktionsväxel ERS 360 utgör den centrala delen. Ordern är en av de största i Bolagets historia, och även om vilken mobiloperatör inte nämns i dagens PM misstänker Analyst Group att beställningen är hänförlig till MTN-gruppen, Afrikas största mobiloperatör. Med cirka 100 miljoner mobilabonnenter är Sydafrika den mest utvecklade marknaden i Afrika, men har samtidigt stora inslag av en utvecklingsmarknad, och passar således perfekt in i SDS affärsmodell. Leverans påbörjas omedelbar och SDS planerar att fullborda projektdelen av affären innan slutet av andra kvartalet 2020, och när den initiala ordern är levererad förväntas återkommande intäkter om åtminstone 4 MSEK årligen från 2021 och framåt, vilket är helt i linje med SDS uttalade strategi. Ordern är ännu ett bevis på att SDS är en ledande aktör inom digital distribution, och att Bolaget har stort förtroende på den afrikanska marknaden. Trots att det initiala ordervärdet om 20 MSEK årligen är ett av de största i Bolagets historia väljer Analyst Group att framförallt fokusera på den långsiktiga effekten av ordern, och konstaterar att ökningen av de återkommande intäkterna sannolikt kommer uppgå till cirka 7-10 %, vilket är mycket positivt.