Kommentar på Kollects upptagna lån samt senaste Trading Updates


Kollect On Demand meddelade den 11 januari 2021 att bolaget har tagit upp lån motsvarande 8,2 MSEK som ska användas för expansionen inom Big Bin-vertikalen samt för att täcka rörelsekapitalbehovet. Merparten av lånet, 4,8 MSEK, avsågs för dotterbolaget BIGBin Waste Tech Limited (”BWTL”) som därmed tillåts kunna addera fler anläggningar med BigBins, och togs till förmånliga lånevillkor, backat av den irländska staten.

Fortsätta satsningar inom BigBin-vertikalen är något som Analyst Group ser positivt på och förutom att intäkterna är av återkommande karaktär, bidrar även ökad försäljning från BigBin-vertikalen till en förbättrad bruttomarginal. Vad som har blivit tydligt de senaste månaderna är att förvärvet som genomfördes under H2-20 har börjat ge resultat och under fyra efterföljande månader har bruttomarginalen legat mellan 43-44 %, vilket är en klar förbättring jämfört med 36 % som uppvisades under Q3-20. Vidare har Kollect uppvisat en kraftig ökning av återkommande intäkter YoY, vilket har kunnat utläsas i de månatliga uppdateringarna. Detta visar på att bolaget har lyckats väl med sin strategi om att öka intäkterna från högmarginalsegmentet och samtidigt öka andelen av återkommande intäkter”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Övrig finansiering om 3,6 MSEK, ska användas för att täcka rörelsekapitalbehovet och möjliggöra fortsatta tillväxtsatsningar. En del av lånet, 1,9 MSEK, togs genom att öka befintligt lån hos Formue Nord Fokus och resterande restes via VD John O´Connor.

”Givet bolagets kassa i utgången av Q3-20 om 10,1 MSEK och en antagen burn rate om -2 MSEK/månad var det väntat att Kollect behövde fylla på kassan. Kvartal ett brukar i regel vara ett svagare sådant för Kollect på grund av säsongseffekter, och i kombination med ytterligare nedstängningar i Irland som gäller från 11 januari till 5 mars, ska det bli intressant att se om Kollect fortsätter lyckas med att ha en god kostnadskontroll samt hur kassan utvecklat sig under Q4-20″, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.