Kollect on Demand logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

Kollect on Demand Holding AB (publ) är ett innovativt teknikföretag som erbjuder lösningar för affärskunder och privatkunder inom avfalls-insamling på Irland och har nyligen expanderat till Storbritannien. Bolagets lösningar delas in i två segment, Avfallsinsamling och Avfallsinlämning. Inom avfalls-insamling erbjuder Bolaget en nätbaserad tjänst som hjälper kund att hitta ett lämpligt pris utefter tjänst som efterfrågas. Inom segmentet avfallsavlämning till-handahåller Bolaget själva stora avfallskomprimatorer, kallade ’BIGbins’, för återvinningsbart material, samt hantering av hushållsavfall, vilka finns placerade på platser över Irland. Bolaget noterades under december 2019 på Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.