Kommentar på Josabs Q4-rapport


Josab publicerade idag den 26 februari 2021 sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2020. Följande är våra tankar om rapporten.

  • Omsättning och resultat under Q4 i linje med våra estimat
  • Kraftigt minskade rörelsekostnader under 2020
  • Värdedrivare framgent

För Q4-20 hade vi estimerat en omsättning om 1,7 MSEK, vilket kan jämföras med det faktiska utfallet om 1,7 MSEK (0,5), motsvarande en tillväxt om 240 %, vilket därmed var i linje med våra förväntningar. Likaså presterade Josab ett rörelseresultat i linje med vår prognos, där vi hade utgått från -2,8 MSEK, att jämföra med det rapporterade rörelseresultatet om -2,9 MSEK. Sett till helåret 2020 anser vi att Josab verkligen lyckats utveckla bolaget med en hög kostnadsmedvetenhet. Även om omsättningen för 2020 i stort sett var i linje med 2019, kunde EBT-resultatet förbättras med cirka 11,4 MSEK, från -24,7 MSEK till -13,3 MSEK. Detta anser vi är en mycket stark prestation, och är såklart något vi ser positivt på.

Under 2021 ser vi värdedrivare och triggers i form av ökad försäljning inom primärt marknaderna Ungern, Kina och Indien. Josab bearbetar även den afrikanska marknaden, där möjligheterna är intressanta, men på grund av bl.a. administrativa utmaningar väljer vi att från våra sida se detta mer som en möjlig option på sikt. Parallellt med de försäljningsmässiga aktiviteterna tittar Josab fortsatt vidare på möjligheten att förvärva Clear Industry Ltd, i Kina, verksamma främst inom området för kitchen waste (matavfall). Efter en genomförd legal och finansiell DD-process har en utvärdering skett och Josab är idag i slutskedet av denna process. Affären är stor för Josab med många parametrar att hantera, och inom kort ska en uppdatering komma gällande detta projekt.

Från vår sida kommer vi inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Josab.