Kommentar inför Kollect on Demands Q3-rapport


På måndag den 16 november offentliggör Kollect on Demand sin rapport för det tredje kvartalet för räkenskapsåret 2020.

Vad vi kommer bevaka extra noggrant i rapporten är bruttomarginalen såväl som burn rate. Bruttomarginalen för Q2-20 var lite under än vad vi hade velat se, där utfallet förklarades av en annan intäktsmix. Kollect har kommunicerats att intäktsmixen ska optimeras, där större fokus ska ligga på att driva upp försäljningen från högmarginalsegmentet, d.v.s. från BigBins och grovsopor, vilket Analyst Group bedömer väntas ge resultat. Kollect har de senaste tre kvartalen minskat sin burn rate, vilket är essentiellt då Bolaget ännu inte är lönsamma, och vi väntar oss en fortsatt förbättring på den punkten kommande kvartal.

Utöver förvärvet som sticker ut så har troligen Q3-20 varit Business as usual för Kollect, och Analyst Group estimerar att Bolaget fortsätter trenden med att uppvisa stark omsättningstillväxt, som hittills gjorts i år. Därtill förväntar vi oss bruttomarginalen stärkts några procentenheter, som ett resultat av en optimerad intäktsmix och god kostnadskontroll.

Den irländska regeringen meddelade den 22 oktober 2020 att en ny sex veckor lång nedstängning skulle bli verklighet. Effekterna av detta kommer synas under innevarande kvartal (Q4-20), vilket Analyst Group dock bedömer inte kommer påverka Kollect nämnvärt på grund av att deras verksamhet anses vara en samhällskritisk tjänst. Olikt nedstängningen som genomfördes under våren i Irland skiljer sig den nuvarande på ett gynnsamt vis för Kollect, i och med det faktum att byggsektorn kan hållas igång, vilket i förlängningen innebär att efterfrågan på Kollects containeruthyrning kan upprätthållas. Likt föregående nedstängning drabbas intäkterna relaterat till kommersiell avfallsinsamling negativt då aktiviteten i samhället stannar av, men övriga vertikaler inom Kollect antas fortsätta generera hög försäljning, detta då Kollects tjänster klassificeras som ”väsentlig tjänst” och tillåts verka obehindrat. Eventuella effekter från detta ser vi dock först i Kollects Q4-rapport.

Kollect kommunicerade i slutet av augusti att bolaget förvärvat en operatör av s.k. Compactor-bin anläggningar i södra Irland, som ger möjligheten att överta tolv etablerade anläggningar som redan är intäktsbringande, tillsammans med 23 st BigBins. Med förvärvet utökar Kollect sin marknadsandel inom BigBin-verksamheten och stärker sin avfallsavlämningsvertikal. Analyst Group ser positivt på förvärvet och estimerar att det kommer att bidra till att lönsamhet skyndas på. Intäkterna som förvärvet medför, har konsoliderats i våra estimat från och med Q4-20.

Nedan visas våra estimat för kommande Q3-rapport 2020 för Kollect.

 

Vi kommer att återkomma med en kommentar i samband med rapporten.