Kommentar inför AcouSorts Q2-rapport


AcouSort publicerar den 26 augusti sin kvartalsrapport för det andra kvartalet för räkenskapsåret 2020.

Under Q2-20 kommunicerade AcouSort att bolaget nått ISO 13485-certifiering vilket är en grundläggande förutsättning för kommersialiseringen av företagets OEM-komponenter, där bolaget nu kan agera leverantör av OEM-komponenter för medical device-marknaden. Under kvartalet levererade AcouSort ett modifierat AcouWashsystem till Umeå Universitet. Systemet är uppgraderat för att kunna separera ut cirkulerande tumörceller (CTC) från vita blodkroppar. Projektet, som aviserades i januari, innebär en intäkt om ca 0,5 MSEK.

Andra projektet med IL slutfört

Under kvartalet slutförde också AcouSort det andra projektet med det världsledande medicinteknikbolaget Instrumentation Laboratory Inc. (IL), inom ramen för bolagets samarbetsavtal som slöts 2018. AcouSort bistod IL med expertis gällande utveckling och implementering av bolagets teknologi i IL:s system, och är en viktig del i AcouSort:s strategi att intensifiera sitt affärsområde inom OEM-komponenter, med målbilden att integrera bolagets teknik i andra företags produkter. Vi förväntar oss därför att utläsa en uppdatering kring samarbetet och hur utvecklingen i detta viktiga fokusområde för AcouSort har utvecklats under Q2-20.

Rörelsekapital säkrat för år 2020

I maj 2020 meddelade AcouSort att bolaget erhållit lånegarantier på drygt 3 MSEK av ett konsortium bestående av ledning, styrelse och grundare vilket därmed kan motverka eventuella negativa effekter av Covid-19. Lånegarantin medför att bolaget är finansiellt säkrat ”en bit in på 2021”. Avtalets löptid är initialt t o m 31 december 2020. Lånegarantin från bolagets ledning, styrelse och grundare påvisar att dessa nyckelpersoner tror på AcouSort framåt och ingjuter förtroende.

Vi kommer i samband med rapporten att återkomma med en uppföljande kommentar.