Intervju med Peter Fredell, nyvald styrelseledamot i Josab samt kommentar på fortsatta framgångar i Ungern


I samband med årsstämman den 6 juli 2020 tog vi kontakt med Peter Fredell, nyvald styrelseledamot, för att få höra mer om hans bakgrund och intresse i Josab.

Du har nyligen blivit invald som ledamot i Josabs styrelse. Kan du börja med att berätta lite mer om din bakgrund och dina tidigare erfarenheter?

Jag började som optionsmäklare 1985 och därefter har jag haft en framgångsrik internationell karriär inom investment banking fram till 2011 då jag accepterade jobbet som VD på Seamless som då var listat på First North. Jag tog det bolaget till stora listan och tog bolaget från en värdering på 60 MSEK till som mest 2,8 miljarder SEK. Jag lämnade jobbet som VD på Seamless 2017 och har därefter köpt och sålt ett antal bolag och har sedermera ombetts, och accepterat roller som företagsledare för ett fåtal koncerner, däribland Vimab Holding AB där jag på uppdrag av Scandinavian Creditfund 1 har rollen som VD och Styrelseordförande.

Ett av dina engagemang är som VD i Vimab Holding AB, Josabs enskilt största ägare, som i sin tur ägs av Svenska Kreditfonden AB. Kan du utveckla mer kring hur ni ser på er investering och ert intresse i Josab?

Vi har analyserat Josab och finner både bolaget och sektorn högintressant. Vårt engagemang är därför långsiktigt och vi avser att stötta bolaget framgent och vara aktiva i vår ägarroll.

Baserat på dina tidigare erfarenheter och erhållna kompetenser, hur ser du som styrelseledamot att du kommer att kunna bidra till Josab utveckling framgent?

Jag har stor erfarenhet av att driva börsbolag samt internationella affärer och finans. Jag hoppas därför att mina tidigare erhållna kunskaper kan vara nyttiga för Josab när det gäller att stärka tillväxten både intäktsmässigt och i dess internationella expansion.

 

Fortsatta framgångar i Ungern

Kort efter årsstämman den 6 juli meddelade även Josab att Josab Hungary Kft, helägt dotterbolag till Josab Water Solution AB, har signerat ett LOI med ungerska DRAMEX Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. avseende uppbyggnad av en ny försäljningsorganisation och produktionsanläggning för miljöprodukter, inkluderande vattenreningsanläggningar baserade på Josabs Aqualite-teknologi. I pressmeddelandet framgår det att parterna har för avsikt att bedriva verksamheten inom ramen för ett gemensamt bolag där Josab Ungern äger 51 % av aktierna och DRAMEX resterande 49 %. Bolagets säte förläggs till staden Szerencs, där även Josabs ungerska huvudkontor och produktionsanläggning för AqualiteTM ligger. Projektets totala investering, inkluderande produktionsanläggning, är beräknad till ca 10 miljarder HUF, ca 300 miljoner SEK, och planeras, då området tillhör ett regionalt stödområde i Ungern, till största del att finansieras via statligt stöd samt fördelaktiga statliga banklån i Ungern. Processen för detta påbörjas omedelbart.

Parterna är överens om att registrera det nya bolaget inom 30 dagar från ingånget avtal. Försäljningsaktiviteterna i bolaget påbörjas omedelbart efter registreringen. Målsättningen är att påbörja byggnationen av produktionsanläggningen, så snart statliga stöd och lån beviljats, men inom 12 månader från bolagets bildande.