Aptahem sluter avtal med Recipharm om Apta-1 inför Klinisk Fas 1


Aptahem meddelade den 20 november att bolaget slutit avtal med kontraktstillverkaren Recipharm angående tillverkning av substansen för Aptahems läkemedelskandidat Apta-1.

Recipharm kommer att ta fram den farmaceutiska formuleringen av Apta-1 inför kommande Klinisk Fas 1-studie. Enligt pressmeddelandet inleds formuleringsarbetet av Apta-1 omedelbart, vilket kan ses som ett tecken på att Klinisk Fas 1 kan sättas igång snabbt efter att Apta-1 blir godkänt för kliniska studier.

“Vi rör oss nu med full fart framåt i utvecklingsprocessen av Apta-1 och med detta samarbete i hamn är jag övertygad om att vi kommer kunna accelerera ytterligare,” säger Mikael Lindstam, VD på Aptahem.

Analyst Group bedömer nyheten som positiv, då detta är ett fortsatt steg framåt mot kliniska studier och möjligen ökar intresset något från potentiella licenstagare då ytterligare en pusselbit finns på plats.

Utdrag ur aktieanalys som publicerades den 22 oktober 2019. Läs den här.

Aptahem har utvecklat en teknologi som använder aptamerer för att utveckla läkemedlet Apta-1 mot sepsis och septisk chock. Sepsis är ett livshotande sjukdomstillstånd som årligen drabbar ca 32 miljoner människor globalt. Dödligheten bland sepsispatienter är hög och de som överlever drabbas ofta av permanenta skador på organ som förutom lidande ett lidande för individen också kan innebär stora samhällskostnader, vilket leder till starka incitament att motverka sjukdomstillståndet. Genom en värdering baserat på ett riskjusterat nuvärde (rNPV) motiveras ett potentiellt bolagsvärde för Aptahem om 267 MSEK, motsvarande 5,5 kr per aktie, i ett Base scenario.