Analyst Group kommenterar Tangiamos licensavtal med Grupo Caribant


Tangiamo Touch Technology (”Tangiamo” eller “Bolaget”) meddelade idag att Bolaget har ingått ett avtal med Grupo Caribant avseende licenstillverkning för de marknader där Caribant distribuerar Tangiamos produkter, Dominikanska Republiken och Puerto Rico. Avtalet avser spelbord till Caribants egna spelhallar och bedöms inneha ett potentiellt värde om 6–30 MSEK.

Genom avtalet får Grupo Caribant, som varit Tangiamos distributör sedan 2019, tillstånd att producera Tangiamos produkter, mot en licensavgift. Upplägget för detta specifika avtal är att Tangiamo kommer att leverera nyckelkomponenter och mjukvara i omgångar vari Caribant själva ansvarar för slutmontering och testning, samtidigt som de kan köpa in standardkomponenter och därigenom sätta ihop produkterna genom lokal arbetskraft istället, till en lägre kostnad. För Tangiamo innebär avtalet en högre lönsamhet och ett bättre kassaflöde, då de produktionsrelaterade kostnaderna reduceras i och med att de säljer kritiska komponenter och mjukvara i stället för en färdig produkt, som till stor del består av hårdvara. Det innebär samtidigt att Tangiamo får en lägre exponering mot volatila frakt- och komponentkostnader hårdvara, som för närvarande minst sagt är påtagliga.

Analyst Group är av uppfattningen att fler avtal baserade på detta avtalsupplägg skulle kunna vara gynnsamt för Tangiamo framgent då bolaget dels kan öka lönsamheten på sina produkter, även om försäljningsvärdet på orders blir lägre, dels möjliggöra högre skalbarhet i affärsmodellen genom att fokusera på kritiska komponenter och mjukvara. Vidare öppnar det upp för starkare kundrelationer då Tangiamo behöver utbilda distributörerna för ihopmontering och implementering av de kritiska komponenterna och mjukvaran i spelborden. Genom att sälja systemlösningar i högre utsträckning snarare än färdiga spelbord skulle Tangiamo även kunna bli en viktig del med andra spelbordsleverantörer, som kan implementera Tangiamos teknologi i deras egna spelbord.