Analyst Group kommenterar Qlosrs senaste ramavtal


Qlosr Group (”Qlosr” eller ”bolaget”) meddelade i söndags den 9 oktober att dotterbolaget Bmore IT AB (”Bmore”) erhåller tilldelningsbeslut med Adda Inköpscentral AB avseende digitala enheter tjänster för arbetsplatser och skola. Ramavtalets takvolym är 5,3 mdSEK, men Adda Inköpscentral uppskattar värdet till 1 mdSEK för de ramavtal som omfattas av upphandlingen. Då även fem andra IT-leverantörer har erhållit samma tilldelningsbeslut med Adda Inköpscentral bedömer Qlosr ordervärdet hänförligt till koncernen till ca 160 MSEK under en 4-årsperiod, där 35 % av intäkter bedöms ske per prenumeration.

Adda är ett verksamhetsstöd till den offentliga sektorn och erbjuder avtal såväl som tjänster inom strategisk försörjning, och denna upphandling riktar sig mot myndigheter samt Sveriges alla kommuner och regioner i syfte att täcka deras behov av digitala enheter för arbetsplatser och skola. I enlighet med ramavtalet kan produkter dels avropas tillsammans med produktnära tjänster, dels som prenumerationstjänst.

”Förvärvet av Bmore IT skördar redan frukt och bidrar starkt till den organiska tillväxten på koncernnivå efter erhållandet av detta tilldelningsbeslut. En av anledningarna bakom förvärvet av Bmore var att kunna växa prenumerationsintäkterna inom den offentliga sektorn och som en led i det även komplettera nuvarande två målgrupper med en ny – Qlosr to Public, som nu får en rejäl skjuts framåt i och med detta ramavtal. Strukturen på avtalet ger en viss indikation på att ett skifte inom den offentliga upphandlingsmodellen börjar ske och efterlikna den privata sektorn, med ett större fokus på digitalisering och paketerade tjänster. Detta är en trend som skulle kunna komma att gynna Qlosr och dess produktportfölj framgent. Under antagandet att det bedömda ordervärdet fördelas lika under den 4-årsperiod som ramavtalet avser, d.v.s. 40 MSEK/år, motsvarar det årliga värdet av ordern till ca 23,5 % av vad Bmore omsatte under 2020 (170 MSEK), vilket påvisar värdet i denna order. Detta, i kombination med att ramvtalets långa löptid som ger upphov till ökade återkommande intäkter, är något vi ser starkt positivt på”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Analyst Groups syn på Qlosr som en investering

Qlosr är en helhetsleverantör av IT-lösningar som säljs via prenumeration vari Bolaget adresserar SME-företag av storleken 10–300 användare samt den privata skolsektorn. Genom att kunna erbjuda IT-lösningar med en funktionalitet som mindre IT-leverantörer har svårigheter att leverera och till en annan flexibilitet, kundfokus och prislapp än vad de större leverantörerna klarar av, genererar Bolagets unika positionering på marknaden mervärde åt sina kunder. Med en applicerad målmultipel om P/S 2,0x på 2021/2022 års estimerade omsättning om ca 370,6 MSEK, motiveras ett värde per aktie om 0,083 kr i ett Base scenario.