Qlosr logo

About the company Equity research report Analyst Comment Video Text interview

Qlosr Group AB är en helhetsleverantör av IT-lösningar som innebär att hela kundens IT-system kan hanteras med en lösning och en hög grad av automatisering. Sedan år 2017 har Qlosr fokuserat på att paketera IT-lösningar i enlighet med en prenumerationsmodell som innebär att Bolagets kunder i stället för att köpa enskilda produkter och sedan göra avrop av konsulttimmar på löpande räkning, kan skala upp och ned från tjänstepaketeringen utifrån eget behov. Sedan implementeringen av prenumerationstjänster har Bolagets återkommande intäkter vuxit starkt och uppgick under H1-21 till 44 % av totala intäkter jämfört med 32 % motsvarande period under år 2020. Bolaget har även utvecklat en AI-teknologi, kallad Q-Insight, som proaktivt identifierar kundens behov och optimerar organisationens IT-miljö. En helhetsleverantör som Qlosr innebär ökad flexibilitet och en allmän förenkling för dessa kunder, som får en komplett IT-avdelning med högkvalitativ support.

Press releases


Unfortunately, financial information is not currently available for this company.