Tangiamo Touch Q4-21


Dags att påvisa potentialen under 2022

År 2020 och tillika 2021 har varit utmanande för såväl landbaserade kasinon som deras underleverantörer, där lock-downs och allmän osäkerhet har haft, och fortfarande har i viss utsträckning, en negativ effekt på omsättningen inom branschen. Som en relativt liten aktör tillåts mer flexibilitet, varför Tangiamo har utnyttjat situationen genom att fokusera på produktcertifiering samt utvecklande av befintliga såväl som nya produkter. Bolaget står idag med en starkare produktportfölj, och med intakta distributionsavtal samt pågående förhandlingar med Loto Quebec, estimeras stark försäljningstillväxt framgent. Utifrån en P/S-multipel om 2,5x på 2022 års estimerade nettoomsättning om ca 11,9 MSEK motiveras ett värde per aktie om 0,36 kr i ett Base scenario.

  • Omikron resulterar i utebliven försäljning

Det fjärde kvartalet innebar utebliven försäljning, samtidigt uppgick Bolagets orderstock i Q4-21 till ett värde om 2,8 MSEK, vilken inte har kunnat levereras på grund av de nya restriktionerna under kvartalet, vilka försvårar leveransmöjligheter och investeringsbeslut, vilket följaktligen försvårar Bolagets möjlighet till försäljning under det fjärde kvartalet. Omikrons framfart har, likt tidigare under pandemin, drabbat såväl casinobranschen som Tangiamo hårt.

  • Flera triggers i närtid

Trots ett svagt fjärde kvartal har Tangiamo bäddat för ett händelserikt 2022. Med ett utvidgat produktbjudande, utvecklad försäljningsstrategi och ett flertal strategiska avtal med regionala distributörer ser vi ett flertal triggers i närtid som kan driva försäljningstillväxten under 2022. Några av dessa är spelmässan ICE i London som går av stapeln redan under H1-22, det strategiska distributionsavtalet med Lightning Gaming, vilket vi förväntar oss inleds under andra kvartalet, samt Loto-Québec som nyligen har slutlistat godkännandet av Tangiamos produkt Multiplay och efterfrågat ytterligare två produkter till sitt testlabb.

  • Justerat värderingsintervall

Analyst Group anser, som ovan nämnt, att Tangiamo har ett flertal triggers i närtid, men givet att våra helårsestimat inte infriades, ett rådande börsklimat med ökad riskaversion för i synnerhet snabbväxande bolag som ännu inte är lönsamma i kombination med det signalvärde som skickades när VD och försäljningschefen sålde hela respektives innehav, har vi valt att sänka våra omsättningsprognoser, tillika värderingsintervall. Under 2022 är det upp till bevis för Tangiamo att påvisa Bolagets potential.

7

Value drives

2

Historical profitability

6

Risk profile

5

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.