Tangiamo Touch Q2-21


Påfylld kassa möjliggör expansion

År 2020 och tillika 2021 har varit utmanande för landbaserade kasinon och således dess underleverantörer, där lock-downs och allmän osäkerhet har haft, och fortfarande har, en negativ effekt på omsättningen inom branschen. Som en relativt liten aktör tillåts mer flexibilitet, varför Tangiamo utnyttjat situationen genom att fokusera på produktcertifiering samt utvecklande av befintliga såväl som nya produkter. Bolaget står idag med en starkare produktportfölj, och med intakta distributionsavtal samt pågående förhandlingar med Loto Quebec, estimeras stark försäljning framgent. Utifrån en P/S-multipel om 4x på 2022 års estimerade nettoomsättning om ca 14,6 MSEK motiveras ett nuvärde per aktie om 0,70 kr i ett Base scenario.

  • Q2-rapporten kom in lägre än förväntat

Nettoomsättning under det andra kvartalet uppgick till 1,6 MSEK (0), vilket är i linje med Q1-21. Försäljningen påverkades negativt av fortsatta pandemi-restriktioner och den globala komponentbristen. Givet den orderstock som Tangiamo hade byggt upp under dels Q1-21, dels Q2-21, hade vi förväntat oss högre omsättning under det gångna kvartalet, men det bäddar samtidigt för högre försäljning kommande kvartal givet realisering av innevarande orders. Tangiamos operationella burn rate under Q2-21 försämrades jämfört med Q1-21, men för H1-21 är det samtidigt en klar förbättring jämfört med motsvarande period 2020, som dessutom påverkades positivt av omställningsstöd och korttidspermitteringar, vilket vi ser positivt på och indikerar att Tangiamo fortsätter utvecklas under god kostnadskontroll.

  • Stärkt kassa möjliggör expansion

Tangiamo fyllde på kassan under Q2-21 och tillfördes ca 15,9 MSEK före emissionskostnader, vilket möjliggör offensiva satsningar framgent samtidigt som det stärker den finansiella profilen avsevärt. Med nettolikviden avser Tangiamo etablera en starkare ställning i Nordamerika såväl som Macau, samt för stärka produktportföljen ytterligare.

  • Justerat värderingsintervall

Med en stark orderbok, uppgående till 5,2 MSEK vid utgången av Q2-21, förväntas Tangiamo kunna öka sin försäljning under H2-21. Givet realisering av befintlig orderbok, utan några ytterligare ordrar, förväntas 2021 års nettoomsättning uppgå till ca 8 MSEK, motsvarande en tillväxt om 50 % YoY. Däremot, till följd av ett tuffare H1-21 än estimerat, i kombination med tappat momentum avseende ordrar under Q3-21 samt ytterligare förseningar kring Loto Quebec, har vi gjort nedjusteringar i våra helårsestimat, vilket även påverkar vårt värderingsintervall.

7

Value drives

2

Historical profitability

5

Risk profile

5

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.