Tangiamo Touch Q2-20


Kan vända runt i höst

Tangiamo har efter ett hårt arbete lyckats ställa om till ett mer strömlinjeformat bolag som under år 2020 ska skala upp försäljningen och närma sig lönsamhet. När Q1-rapporten presenterades kunde vi konstatera att Tangiamo var på god väg, men Covid-19:s påverkan under Q2 satte käppar i hjulen. Tangiamo erhåller dock fortsatt löpande orders och har bra distributionsavtal på plats, vad Bolaget behöver nu är att marknaden stabiliseras så att avtalen kan resultera i faktisk försäljning. Tangiamos burn rate är på relativt låga nivåer, varför vägen till break even och lönsamhet inte bör vara alltför långt borta om försäljningen kan öka. Tills år 2021 estimeras omsättningen öka till ca 31 MSEK, vilket baserat på tillämpad målmultipel och diskonteringsränta, resulterar i ett nuvärde per aktie om 1,3 kr i ett Base scenario.

  • Som väntat ett försäljningsmässigt svagt kvartal

Inför Q2-rapporten hade vi inte några direkta förväntningar på någon större försäljningsökning under kvartalet. Med rapporten presenterad kunde detta bekräftas, där det framgick att försäljningen under andra kvartalet 2020 uteblev, där den förklarande faktorn är Covid-19 och nedstängda marknader. Tack vare en bra start på året så är dock försäljningen 20 % högre under H1-20 mot jämförbar period 2019, vilket även bidragit till en lägre burn rate under första halvan av 2020.

  • Intressanta månader framöver

Våren och sommaren ligger bakom oss och under hösten vill vi se en ökad försäljning inom Tangiamos olika marknader. I VD-ordet skriver Linh Thai att hon ser fram emot att leverera positiva nyheter under hösten, vilka vi hoppas kan utgöra dels bra triggers i aktien, dels bidra till en återtagen tillväxt. Närmaste månanderan ska bli minst sagt intressanta att följa och rådande bolagsvärdering känns inbjudande.

  • Bör inte vara långt kvar till break even

Inför tredje kvartalet finns en bra orderstock och i dagsläget har Tangiamo distributionsavtal som totalt är värderade upp till 16 MSEK, men effekten av Covid-19 har skapat dröjsmål och vad Bolaget behöver nu är att marknaden stabiliseras så att tidigare avtal kan omvandlas till faktisk försäljning. Under Q2-20 uppgick Tangiamos rörelsekostnader till ca 3,3 MSEK, varför vägen till break even och lönsamhet inte borde vara långt borta.

  • Uppdaterad helårsprognos

I ett Base scenario estimeras Tangiamo öka omsättningen till ca 10 MSEK under 2020 och 31 MSEK år 2021, för att sedan växa med ca 40 % per år och nå en omsättning om ca 60 MSEK år 2023. Baserat på en multipelvärdering med P/S 2,5 som målmultipel på 2021 års försäljning, samt tillgänglig nettokassa och en diskonteringsränta om 10 %, erhålls ett nuvärde per aktie om 1,3 kr i ett Base scenario.

7

Value drives

2

Historical profitability

6

Risk profile

7

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.