Tangiamo Q3-19


Fortsätter sin internationella expansion

Tangiamo befinner sig i en stark trend med successivt stigande försäljning och har idag flertalet pågående förhandlingar med olika kunder och distributörer världen över. Fokus nu är att fortsätta växa internationellt där den basen som redan finns etablerad, resulterar i goda möjligheter för att växa vidare under resterande del av 2019 samt 2020. För helåret 2020 estimeras omsättningen öka till nära 20 MSEK och givet gjord prognos och en multipelvärdering, motiveras ett värde per aktie om 1,60 kr i ett Base scenario.

  • Omsättning fortsatt i linje med förväntningarna

Inför Q3-rapporten estimerade vi inte någon större omsättningsökning i absoluta tal, motiverat framförallt av att många av de affärer och avtal som ingåtts och vunnits under H1-19 förväntas ge större utväxling under kommande kvartal framöver. I den bemärkelsen var rapporten i linje med våra förväntningar, där omsättningen uppgick till ca 2,2 MSEK (2,0) vilket är en ökning mot jämförbart kvartal 2018 samt föregående kvartal (Q2-19) då omsättningen uppgick till 1,0 MSEK.

  • Har stärkt sin kassa

Tangiamo befinner sig i en bra trend, där tolv månader rullande försäljning nu uppgår till ca 7 MSEK. Vid utgången av september uppgick kassan till 14,6 MSEK, vilken har stärkts via en riktad emission och ett lån. Justerat för finansieringsverksamheten, uppgår Tangiamos kapitalförbrukning (burn rate) till ca 0,9 MSEK/månad för 2019 års första nio månader. Det anser vi är en bra nivå och Bolaget utvecklas således fortsatt med god kostnadskontroll.

  • Vunnit stororder om 27 MSEK över tre år

Tangiamo publicerade under september information om att de ingår ett exklusivt avtal för slotmaskiner med Grupo Caribant i Karibien. Caribant får exklusiv rätt att distribuera Tangiamos slotmaskiner i Dominikanska republiken och Puerto Rico givet att de köper för minst 0,55 MEUR (ca 5,8 MSEK) första året samt för 1 MEUR (ca 10,6 MSEK) årligen för år två och framöver. Minsta ordervärdet från detta avtal, över exempelvis en treårsperiod, är således ca 27 MSEK. Det kan jämföras med Tangiamos tolv månaders rullande försäljning idag som uppgår till 7 MSEK. Avtalet och framtida ordervärde är således av signifikant storlek.

  • Har inlett diskussioner för Kanada-lansering

Under oktober inledde Tangiamo en diskussion med en distributör som har marknadsnärvaro i hela Kanada och arbetar med de största aktörerna. Diskussioner pågår och Tangiamo hoppas snart kunna kommunicera mer om denna affär. Kanada har ca 160 kasinos och hundratals spelhallar.

7

Value drives

3

Historical profitability

6

Risk profile

7

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.