LL Lucky Games


Uttalad förvärvsstrategi bäddar för tillväxt

LL Lucky Games AB (”LL Lucky Games” eller “Bolaget”) designar och utvecklar digitala videoslots med fokus på att skapa unika såväl som underhållande spelupplevelser. Bolaget har under sina två första verksamhetsår lagt en stabil grund för framtida tillväxt, både organiskt och genom förvärv. LL Lucky Games håller en hög produktionstakt avseende nya volatila högriskspel, vilket tillsammans med nyligen förvärvade Spigo, vars fokus snarare är mot mer s.k. casual gaming, ger en bra bredd i LL Lucky Games spelportfölj med en mer diversifierad kundbas. Vi ser även förvärvet av Spigo som ett kvitto på LL Lucky Games strategi att växa sin top line även genom förvärv. Tills år 2024 estimerar vi i ett Base scenario att omsättningen stigit till 64,0 MSEK, vilket baserat på applicerad multipel samt diskonteringsränta ger ett nuvärde om 4,1 kr per aktie.

  • Tydliga drivare för framtida marknadstillväxt

Övergången från landbaserat till onlinekasino har länge varit en tydlig trend i takt med den ökade digitaliseringen, vilken endast har påskyndats av pandemin. Under år 2020 estimerades den globala marknaden för onlinekasino vara värderad till 60 mdUSD, vilken väntas växa med en CAGR om 11,5 % fram till år 2027, för att då värderas till 127 mdUSD. Av den totala spelmarknaden utgör online-segmentet idag ca 12 %, vilket förväntas öka till 14 % år 2023, drivet av ökad tillgänglighet till internet och användning av smartphones, förbättrad hårdvara, bandbredd m.m. Det finns således en strukturell medvind i marknaden som vi ser gynnar bl.a. LL Lucky Games.

  • Uttalad förvärvsstrategi ska accelerera tillväxten

I linje med pågående konsolidering inom iGaming-marknaden ämnar LL Lucky Games genomföra fler förvärv av dels spelbolag, dels tillgångar, för att accelerera tillväxten. Bolaget letar primärt efter potentiella förvärvsobjekt med stark omsättningshastighet, positivt kassaflöde och populära spel. Genom att komplettera den organiska tillväxten med förvärv kan Bolaget nå en position vari stordriftsfördelar erhålls, vilket kan få en positiv marginaleffekt, men även för att vinna ytterligare marknadsandelar. Förvärvet av Spigo är ett tydligt led i LL Lucky Games förvärvsstrategi, som inte enbart breddar Bolagets spelportfölj, tillika erbjudande mot kunder, utan dessutom stärker koncernens top line.

  • Hög ”produktionstakt” stärker marknadsposition

Till följd av hög efterfrågan från konsumenter, i kombination med en kort livslängd för spelen, är produktionstakten av videoslots hög. Av den anledningen har LL Lucky Games som mål att producera ett nytt spel i månaden, med sikte på att öka takten ytterligare framöver. Genom att upprätthålla en hög utvecklingstakt och kontinuerligt introducera nya spel, ökar sannolikheten att nå kommersiell framgång, samtidigt som Bolagets position på marknaden kan stärkas när spelportföljen breddas.