JS Security


Nästa generations säkerhetslösning baserat på Blockkedjeteknologi

Genom att kombinera en organisk expansion via samarbeten och partnerskap, samt strategiska förvärv, ska JS Security Technologies AB (”JS Security” eller ”Bolaget”) växa och nå en position som det självklara valet för säker datalagring. Bolaget har redan idag över 20 pågående diskussioner med olika intressenter och utifrån planerade aktiviteter under kommande kvartal, samt nuvarande bolagsvärdering, ser vi JS Security som ett spännande blockkedjebolag med en attraktiv risk-reward. Tills år 2024 estimerar vi att omsättningen i ett Base scenario har stigit till ca 16 MSEK, vilket utifrån tillämpad målmultipel och diskonteringsränta ligger till grund för ett nuvärde om 13 kr per aktie.

  • Hög strukturell marknadstillväxt

Marknaden för molnlagring beräknas växa till en storlek om 623 mdUSD år 2023, samtidigt som den globala kostnaden för dataläckor och cyberkriminalitet uppskattas till 6 biljoner dollar år 2021, för att därefter öka med 18 % årligen. Många företag använder t.ex. Dropbox och Google Drive för lagring och delning av filer, vilka har centraliserade lagringssystem som innebär att en fil lagras på en och samma server. Eftersom all data ligger på samma plats uppstår en sårbarhet, där det räcker att hacka den enskilda servern för att komma åt informationen.

  • Fördel med decentraliserad lösning

JS Securitys plattform Delta/NET gör att man som användare inte är beroende av att ”lita” på en central punkt eller en enstaka leverantör, och således kan ta kontrollen över sin egen säkerhet. På samma sätt som kryptovaluta fungerar, där inga mellanhänder som en bank eller andra myndigheter finns med i tran­saktionen, är all information krypterad, uppdelad i miljoner verifierade bitar som gör det nästintill omö­jligt att hacka. Behovet för denna typ av decentraliserade lösning ökar snabbt, något som blir minst sagt tydligt utifrån de nästan dagliga nyheterna om organisationer som råkar ut för dataintrång.

  • IPO övertecknad med nära 1 300 %

I samband med klivet in på Spotlight övertecknades JS Securitys nyemission om 8 MSEK med 1 292 %. Kassan är därmed påfylld och fokus under resten av år 2021 ligger på att identifiera och rekrytera ytterligare nyckelkompetenser inom utveckling och försäljning, öka varumärkeskännedomen, teckna nya kunder och etablera en grund som möjliggör successivt stigande försäljning, där vi estimerar ett positivt EBITDA-resultat år 2023.

  • Förvärv kan bli möjligt på sikt

Om JS Security kan uppvisa bra momentum under kommande tolv månader, och att bolagsvärdet då rimligen stiger, ser vi att förutsättningarna finns för strategiska förvärv. Att dessutom styrelsen består av personer med tidigare erfarenheter av just detta, ökar sannolikheten för kompletterande förvärvsdriven tillväxt.