Josab Q1-20


I väntan på Kina-nyhet

Spänningen är hög där vi och marknaden sitter på nålar inför nästa besked om status gällande Kina-etableringen. Baserat på vad som framgick i Q1-rapporten är det tänkbart att något kan komma att kommuniceras innan sommaren, vilket i sig kan utgöra en värdedrivare i aktien. Under tiden ska det kommas ihåg att det fortsatt finns potential på den indiska marknaden, där införda regleringar talar för Josabs teknik. Utifrån rådande läge väljer vi att justera vårt värderingsintervall, där vi ser ett motiverat värde per aktie mellan 1,6 – 7,5 kr, med 3,8 kr i ett Base scenario. Vi betonar att nyheter kring etableringen av JV-bolaget i Kina kan komma att få en stor påverkan på bolagsvärderingen på kort sikt, och i sig kan påverka nuvarande värderingsintervall.

  • Första kvartalet avklarat – fortsatt fokus på JV-etablering

För Q1-20 redovisade Josab en nettoomsättning om 0,4 MSEK (0,4), där rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4,2 MSEK (-3,8). Precis som för många andra företag så har även Josab påverkats av Covid-19, där effekterna troligen kommer kännas av även under innevarande kvartal (Q2-20). Josab skriver dock i rapporten att de idag är i fas med Bolagets normala verksamhet, och nya projekt beräknas kunna hanteras inom nuvarande organisation och bemanning. Josab ser fortsatt positivt på framtiden och att de ska kunna öka omsättningen kraftigt under innevarande år, där styrelsens prognos är att rörelseresultat för 2020 skall förbättras betydligt jämfört med 2019. Analyst Group antar att Kina-etableringen kommer spela en avgörande roll.

  • Både Indien och Kina är intressant i närtid

Josabs arbete för att få ett JV-bolag på plats i Kina har pågått under hela våren och vägen har inte varit helt rak. Utbrottet av Covid-19 och ett kinesiskt nyår har resulterat i en försenad process. Josab skriver dock att alla hinder för registreringen nu är undanröjda och att den pågående konverteringen av Josabs kinesiska dotterbolag till ett JV, och erhållandet av en s.k Business License, är kompletterad från alla inblandade parter. Enligt erhållen information, från handläggare, skall registreringen vara klar innan maj månads utgång. I Indien har ett förbud införts mot användandet av membrantekniken omvänd osmos, vilket idag är den vanligast förekommande tekniken på den indiska marknaden för rening till dricksvatten. Josabs reningsteknik är ett högst aktuellt alternativ vilket ger Josab en gynnsam marknadsposition.

  • Uppdaterat värderingsintervall

Då rådande marknadsläge består av en hög grad osäkerhet, något som även påverkar Josabs etablering i Kina som är en viktig hörnsten i bolagsvärderingen, väljer vi att i samband med den här analysuppdatering justera vårt värderingsintervall. Vi ser fortsatt positivt på Josab och anser att det borde finnas mer att hämta från dagens nivåer, där potentiellt närliggande PM kan utgöra bra ”kurstriggers” i aktien.

7

Value drives

2

Historical profitability

8

Risk profile

5

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.