Gigger Group


Efter stark tillväxt i Sverige väntar internationell expansion

Gigger Group AB (”Gigger” eller ”Bolaget”) tillhandahåller en automatiserad plattform för egenföretagare som vill hantera sin egenanställning mot en låg avgift. Under åren 2018-2020 uppvisade Gigger en imponerande tillväxt om ca 137 % och Bolaget förväntas fortsätta sin tillväxtresa framöver genom att bland annat utöka andelen tilläggstjänster på plattformen samt etablera sig i Storbritannien under 2021. Analyst Group prognostiserar att totala intäkter tills år 2023 stigit till ca 268 MSEK, vilken estimeras öka snabbt till ca 597 MSEK år 2025. Med tillämpad målmultipel härleds ett nuvärde per aktie om 1,7 kr i ett Base scenario.

  • Ökade totalintäkter om 45 % under Q4-20

Under kvartalet uppgick Giggers totala intäkter till 16,8 MSEK (11,5), vilket motsvarar en ökning om 45 %. Med tanke på att den svenska marknaden fortfarande präglas av nedstängning till följd av Covid-19 och upparbetade affärsprojekt fördröjts, är kvartalstillväxten imponerande. Trots rådande marknadsläge påvisar Q4-20 rapporten att det finns fortsatt förutsättningar för Gigger att växa och fortsätta sin tillväxtresa under 2021 och framåt.

  • Ytterligare omsättningsökning från Storbritannien

Under 2021 förväntas Gigger lansera sin plattform i Storbritannien, vilket är en marknad som estimeras vara över tio gånger större än den svenska marknaden. Den brittiska marknaden kommer också kunna dra stor fördel av ett antal nya regelverk och lagar gällande gig-ekonomin som förväntas träda i kraft under april 2021. Möjligheterna i Storbritannien är stora för Gigger och lanseringen förväntas medföra ökade intäkter, samt möjligheten att ingå större avtal med internationella koncerner inom bland annat rekrytering och personalpooler.

  • Konkurrenskraftig plattform med låga priser

Giggers plattform saluförs primärt mot frilansare som fakturerar genom Gigger mot en avgift om 3,5 % av fakturabeloppet. Många konkurrenter tar idag ut en avgift om ca 5 %, vilket medför att Giggers fakturaavgifter är bland de lägsta i branschen. Giggers helautomatiserade plattform möjliggör inte bara att effektivt kunna skala upp verksamheten utan även möjligheten att kunna växa med bibehållen lönsamhet.

  • Pågående emission täcker finansieringsbehov

Giggers helautomatiserade digitala plattform möjliggör för Bolaget att hantera stora mängder användare samtidigt som handpåläggningen är begränsad. En prognostiserad stark tillväxt och omsättning framöver för Gigger förväntas genomföras med en bibehållen låg kostnadsbas. Giggers emission, vilket är garanterad till 70 %, förväntas i kombination med inlösen av TO1 under 2021 täcka Bolagets finansieringsbehov fram till dess att Gigger når positivt kassaflöde under 2022.