CirChem


Cirkulär kemi som gör skillnad

Med sin återvinningsteknik kan CirChems anläggning bespara miljön upp till 150 000 ton Co2-utsläpp/år, motsvarande 30 % av det svenska inrikesflygets totala koldioxidutsläpp. EU-regleringar ökar trycket på effektivare återvinning inom kemi- och läkemedels-branschen och idag är CirChem den enda aktören i Norden som kan adressera behovet. En första anläggning är redan på plats och vid rätt produktmix och stigande volym möjliggör affärsmodellen höga vinstmarginaler. Som ensam aktör finns ett First Mover Advantage, vilket med hänsyn till branschens inträdesbarriärer och inlåsningseffekter för slutkunder, kan bibehållas och skapa utrymme för en större marknadsandel. Tills år 2026 estimerar vi att omsättningen har stigit till ca 219 MSEK, vilket med ett EBITDA-resultat om 32 MSEK ligger till grund för ett nuvärde per aktie om 12 kr i ett Base scenario år 2021.

  • En Cleantech-investering för framtiden

CirChems adresserbara marknad kan delas in i underkategorier, där t.ex. den globala marknaden för industriell alkohol förväntas värderas till ca 180 mdUSD år 2020 och uppvisa en genomsnittlig årlig tillväxt om närmare 10 % mellan åren 2017-2022. Med cirkulära flöden och slutna kretslopp kan CirChem minska klimatpåverkande utsläpp i tillverkningsprocesser och användningen av fossila naturresurser, vilket ger miljöbesparingar och skapar värde både nu och för framtida generationer. CirChem har påbörjat en ansökan om ett utökat tillstånd för en återvinningsvolym om 20 000 ton/år, från dagens
2 500 ton/år, där ett tänkbart godkännande under Q2-21 kan utgöra en värdedrivare i aktien på kort sikt.

  • Skalbar affärsmodell och regleringar på sin sida

Miljöregleringar från EU ökar kraven på att återvinningsteknik måste användas inom kemibranschen, om sådan teknik finns tillgänglig, där myndigheternas utgivande av dispenser till industrin förväntas avta under perioden 2021-2026. CirChem har en etablerad anläggning i kommersiell drift och i och med att anläggningarna är standardiserade kan de konstrueras med låga investeringar och bibehållen kvalitet, där en ny anläggning beräknas ha en återbetalningstid på ca 2-3 år vid full beläggningsgrad. Det ger upphov till en hög skalbarhet vilket möjliggör starka rörelsemarginaler över tid.

  • Kundavtal som ger mer förutsägbara kassaflöden

CirChem adresserar konservativa branscher med starka kassaflöden och höga barriärer mot konkurrenter, där Bolaget redan har etablerade kontakter med de större potentiella kunderna i Sverige. Eftersom beslutsprocesserna är relativt långa, uppstår en form av inlåsningseffekt då kunder i kemi- och läkemedels-branschen osannolikt byter leverantör om de är nöjda med kvaliteten. Det bidrar således till en ökad säkerhet i CirChems verksamhet och mer förutsägbara kassaflöden.

7

Value drives

2

Historical profitability

4

Risk profile

6

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.