Abelco Q3-21


Portföljbolagen går från klarhet till klarhet

Abelco har visat att Bolagets investeringsstrategi, tillika inriktning, skapar aktieägarvärde och sedan sammanslagningen med Fatfish Global Ventures under Q4-19 har portföljens värde ökat med över 72 %. Med fokus på investeringar inom branscher som Fintech, E-handel och E-sport/Gaming är Abelco exponerade mot marknader i hög tillväxt, där portföljinnehav som bl.a. iCandy, RightBridge, Fatberry och iSecrets driver Abelcos värdering. Genom en Sum of the Parts-värdering av hela Abelcos portfölj, där ett justerat substansvärde om 299,5 MSEK anses rättfärdigat i ett Base scenario, motiveras ett värde per aktie om 0,16 kr.

  • Värderingsintervallet skruvas upp

Efter en stark värdeökning i det noterade innehavet iCandy kunde Abelco uppvisa ett nettoresultat om 14,7 MSEK under det tredje kvartalet, vilket är lägre jämfört med motsvarande period föregående år (50,2). Viktigt att ha i åtanke är att nettoresultatet primärt drivs av orealiserade värde-förändringar i Abelcos finansiella tillgångar, varför resultatet styrs av de noterade bolagens aktieutveckling och/eller av revideringar i de noterade bolagens marknadsvärde. Under Q3-20 steg iCandys aktiekurs över 300 %, medan motsvarande utveckling under Q3-21 var ca 30 %, vilket förklarar resultatskillnaden Y-Y, då iCandy är Abelcos största innehav. Givet en stark värdeökning i iCandy, i kombination med att Analyst Group valt att uppvärdera b.la. Fatberry efter starka omsättningssiffror, har värderingsintervallet justerats upp.

  • Fatberry expanderar geografiskt

InsurTech-bolaget Fatberry kommunicerade under november 2021 förvärvet av den thailändska sakförsäkringsmäklaren MooMoo Non-Life Insurance Briker, vilket innebär att Fatberry har genomfört bolagets första regionala expansion. Fatberrys digitala försäkringsplattform har nått stora framgångar på den malaysiska marknaden, vari bolaget har uppvisat exponentiell tillväxt under 2021. Den ackumulerade omsättningen under 2021, per oktober månad, uppgår till 35 MSEK, vilket överstiger Fatberrys interna försäljningsmål för helårets med 40 %, med dessutom två månader till godo. Fatberry har under 2021 breddat produktportföljen och är i startgroparna att lansera ytterligare produkter, vilket i kombination med inträdet på den thailändska marknaden bäddar för fortsatt stark tillväxt framgent.

  • Spännande tider i iCandy

iCandys senaste förvärv av spelstudion Lemon Sky innebär att den sammanslagna enheten kommer forma en av de största spelutvecklarna i Sydostasien1 samt det största spelbolaget på den australienska börsen2. Efter förvärvet kommer iCandy inte enbart kunna växla upp produktionstakten av spelutveckling utan även besitta värdefullt know how för att utveckla AAA-spel till b.la. Metaverse, vilket är en snabbväxande trend inom gamingindustrin.

7

Value drives

4

Historical profitability

6

Risk profile

5

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.