Intervju med Meltrons styrelseordförande Göran Lundgren