Intervju med Anders Koritz VD på Parans Solar Lighting