Intervju med Zoomabilitys VD Pehr-Johan Fager


2019-09-24


Zoomability Int AB är ett fordonsbolag noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget tillverkar Zoom Uphill, en innovativ eldriven terränggående fyrhjuling som gör att funktionshindrade, som idag använder rullstol, kan ta sig ut bortom asfalterade ytor. Vad asfalterade ytor beträffar rör det sig primärt om stigar i skogen, sandstränder eller bergsluttningar. Zoomability är verksamma i Västerås men har sin största marknad i USA, där Bolaget har ett dotterbolag och sin största målgrupp, skadade krigsveteraner. Första Zoom Uphill lanserades 2011 och sedan dess har Zoomability levererat över 700 fordon till mer än 15 olika länder.

Med dina egna ord, vad skulle du säga är ”pitchen” för Zoomability som investering idag?

Marknaden för eldrivna fordon växer mycket kraftigt, så också specialfordon för funktionshindrade. 2015 var världsmarknaden för elrullstolar 1,5 mdUSD och beräknas öka till 4,8 mdUSD år 2022, motsvarande en CAGR om ca 18 %.

Hur upplever du konkurrensen generellt?

Det finns 4-5 olika fordon i världen när det gäller terrängfordon för funktionshindrade som vi kan räkna som konkurrenter. Det gör oss ingenting eftersom marknaden är så pass stor och inget fordon är egentligen som Zoomen, vi anser att vi har ett unikt erbjudande på marknaden. Vi är också ett av de mest etablerade företagen med många nöjda referenskunder.

Hur skulle du beskriva en typisk kund till er?

Vår huvudsakliga målgrupp är personer som har en viss styrka och rörlighet i överkroppen. Personerna använder idag en vanlig rullstol och har tidigare haft ett aktivt liv men beroende på olyckor eller sjukdomar så är de idag begränsade. Ser vi på Europa och USA finns det över en miljon i den målgruppen. Man behöver dock inte vara rullstolsburen för att vara en ”Zoomare”, den passar alla som vill ha en häftig körupplevelse.

Framöver, vilka faktorer är avgörande för att ni ska kunna skala upp er verksamhet?

Det som är prioriterat nu inom organisationen är att få en mer kostnadseffektiv supply chain. Arbetet med detta kommer ge oss en stabilare produktion och bättre marginaler framgent. På sikt ser vi att vi kan producera och leverera olika varianter av Zoom Uphill som ligger inom ramen för vårt patenterade chassi. Det gör vår målgrupp betydligt större.

Vilka geografiska marknader kommer ni primärt att fokusera mot, och varför?

Vi ser inga geografiska hinder med vår verksamhet, då behovet är universellt. Förutom vår huvudmarknad i Sverige så fokuserar vi på USA, där vi är verksamma genom vårt dotterbolag sedan 2015. Vi ser även fortsatt stor potential med våra distributörer i Europa. Förutom Europa och USA är Australien en viktig och växande marknad för oss.

Kan du ge tre anledningar till varför ni är en bra investering idag?

1) Vi adresserar en stor växande marknad.

2) Vi har en väl beprövad produkt som är mycket uppskattad.

3) Vi har under de senaste åren har haft en stark översyn av våra fasta kostnader så vi nu är på en nivå som gör att vi inom några år ska kunna bli ett mycket lönsamt bolag. Vår affärsmodell möjliggör också en kostnadseffektiv uppskalning av verksamheten.