Intervju med Transtemas VD Magnus Johansson


2020-11-10


VD Magnus Johansson

"Vi har städat upp i verksamheten och visar nu på stabil lönsamhet och kassaflöde och är därmed nu redo för att satsa på tillväxt, vilket jag hoppas kunna visa i våra rapporter framgent."

För de som inte tidigare har hört talas om Transtema, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Transtema är en helhetsleverantör inom telekom med fokus på drift och underhåll, vilket vi levererar med en egen rikstäckande organisation med kompetenta och erfarna multitekniker som utför installationer och underhåll samt två separata centraler för nätdrift, som övervakar våra kunders nät dygnet runt, året runt, för att säkerställa tillgänglighet och kvalitet.  

Transtema har ett komplett erbjudande där vi gör allt från ”ax till limpa” för nätägare och operatörer – allt från design och byggnation till nätdrift, support och underhåll av fasta nät och mobilnät. Transtema tillhandahåller även nätverksutrustning och konsulttjänster. Inom området Elteknik arbetar Transtema med kommunikationslösningar, till exempel laddstolpar och smarta elmätare, där vi ser framtida tillväxt. Transtemas huvudsakliga kunder omfattar teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag och större företag. Exempel på större kunder är Eon och Telia.

Jag skulle dock vilja säga att drift och underhåll har blivit vår paradgren och vårt fokusområde – här är vi riktigt starka.

Ni genomför nu en omställning och ett förändringsarbete, kan du berätta lite mer om det och när ni tror att detta kan vara genomfört?

Upprinnelsen till omställningen var att vi var för tunga mot villafiberprojekt, vilket visade sig vara riskabla projekt av ett flertal anledningar. Vi behövde därför tänka om, vi visste ju att vi har och hade en stark och bred kompetens. Vi la därför om strategin från entreprenadprojekt till att fokusera mer mot drift och underhåll. Vi skall dock fortsätta vara helhetsleverantör men med fokus på service och underhåll.

Vår vision och vårt motto framåt är ”Vi ser till att nätet fungerar”.

Utöver detta så konsoliderar vi koncernen och har avyttrat vissa delar – vi var tidigare 21 rörelsedrivande företag i koncernen vilket nu halverats. Transtema 2.0 innebär också att vi samordnar all kommunikation för att öka tydligheten internt och externt – vi kommer synas mycket mer. Vi har även ett fokus på hållbarhetsfrågor och governance inom koncernen.

Vi har därutöver infört åtgärdsprogram för att vässa lönsamheten och öka effektiviteten. Totalt sett så är detta vår omställning – och effekten syns redan nu med nöjda kunder och medarbetare samt starkare lönsamhet och kassaflöde.

Åtgärderna, som påbörjades år 2019 förväntas vara klara under år 2021, men med detta sagt så vill vi alltid bli bättre. Vi har nu levererat fyra stabila kvartal varför jag skulle vilja säga att vår turn-around är ett faktum.

Vilka trender och drivkrafter ser du i marknaden som talar för er fortsatta tillväxt?

Vi är idag rikstäckande med 45 kontor och nu anställer vi 200 nya medarbetare då vi ser en tydligt stark trend och tillväxt på våra marknader.

När vi la om strategin så hade vi ett antagande i botten – drivkraften är kraven på att kunna vara uppkopplad med bra driftsäkerhet och kvalitet samt på tillgänglighet och kapacitet både i fasta och mobila nät.

Kravbilden gäller i alla sammanhang – IoT, smart cities, smarta elmätare, vindkraftverk, hemmakontor och laddstolpar.

Skall man ge ett exempel så skall det i Stockholm finnas 3 800 basstationer för 5G – idag finns det enbart ett hundratal. Fiber och ström krävs till dessa stationer och här kan vi bidra med både utbyggnad och framtida drift och underhåll.

Tillväxten kommer ur förändringen i telekom och ur förändringar kommer tillväxtmöjligheter. Sverige är ledande tekniskt som kan tillämpas på nya marknader.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka framgent gällande Transtema, vad skulle det i sådana fall vara?

Vi har städat upp i verksamheten och visar nu på stabil lönsamhet och kassaflöde och är därmed nu redo för att satsa på tillväxt, vilket jag hoppas kunna visa i våra rapporter framgent.

Var ser du att Transtema är om tre år?

Vi är fortsatt starka inom telekom, där vi med våra multitekniker skall vinna ytterligare marknadsandelar och jobba för att ha kvar den starka kundlojalitet som idag är ett faktum med starka samarbeten med stora kunder. Vi har naturligtvis en tillväxtagenda, men vi kommer att ta det i lagom takt, då vi inte vill öka risken i verksamheten och ha fortsatt god ordning och reda.

Kan du nämna tre anledningar till varför Transtema är en bra investering idag?

1. Vi är i en bransch i stor förändring och med tillväxt – bland annat IoT, 5G. Förändring skapar möjligheter – vilket skall resultera i tillväxt under lönsamhet för oss.

2. Vi har starka USP:er mot konkurrenter – vi erbjuder nätdrift 24/7 med dubblerade driftcentraler. Vi har en fältserviceorganisation i hela Sverige som når kunder inom någon timme. Våra multitekniker klarar många olika typer av installationer och serviceuppdrag. Vi har hållbarhet högt prioriterat.

3. Vi har bevisat att vi lyckats med omställningen efter att ha levererat fyra stabila kvartal och har nu traction på nya affärer.