Intervju med Smolteks VD Anders Johansson


2020-04-28


VD Anders Johansson

"Vi har en skalbarhet i licensaffären, vi behöver inte bygga en stor organisation eller investera i produktion, vilket även medför mindre risk."

För de som inte tidigare har hört talas om Smoltek, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Smoltek startades för 14 år sedan som en spin out från Chalmers Tekniska Högskola, Vi har sedan dess har utvecklat en processteknik för vertikala ytodlade nanostrukturer. I praktiken på materialet kol, men vår teknik och patentportfölj är inte enbart begränsad till kol utan mer nanostrukturer som sådana, där materialet som skapas är anpassningsbart och kan användas till mycket. Vi jobbar dock primärt med kolnanofiber och har gjort så sedan 2006.

Det vi erbjuder är i grunden en ytbehandlingsteknik där man belägger en yta med skräddarsydda kolnanostrukturer vilka skapar en 3D-effekt. När man odlar de vertikala nanostrukturerna på en yta kan vi kontrollera vad för egenskaper och dimensioner de får. Odlar man kolnanofibrer (CNF) blir varje fiber ett elektriskt ledande element. Odlar man dem på en metall så får man en struktur som kan ansluta dem till en elektrisk krets. Vi har dessutom visat att vi kan odla nanostrukturer på låga värmenivåer, under 400° celsius vilket är en stark edge i marknaden. Värt att nämna är att en nanometer är 1/1000 av en mikrometer.

Vi fokuserar idag främst på halvledar- och elektronikmarknaden och ser man geografiskt så anpassar vi oss efter marknaden, men huvudfokus är Nordamerika och Sydostasien.

Vad skulle du säga är fördelen med er teknik gentemot konkurrenters?

Halvledarindustrin söker i allmänhet bygga så minaityriserade kretsar som möjligt men samtidigt med fortsatt förbättrad prestanda. Integrerade passiva element, så som kondensatorer är nycklar här. Med vår teknik får du en mycket högpresterande kondensator, samtidigt som vi visat att vi kan ta fram kondensatorelement på bara några mikrometer i höjd vilket är oslagbart mot våra konkurrenter. Detta innebär i sin tur att kondensatorerna kan placeras på bättre ställen i kretsen.

Ni har nyligen meddelat att ni tecknat två utvärderingsavtal med ledande aktörer, skulle du kunna berätta lite mer om det?

Detta är resultatet av ett målmedvetet arbete som nu ger resultat. Båda avtalen är med ledande spelare men med olika profiler, vilket visar på vår styrka och bredd.

Båda avtalen gäller utvärdering av vårt kondensatorkoncept, som vi kallar CNF-MIM, och är anpassade för specifika slutapplikationer. De två aktörerna har delvis olika fokus och de kommer nu testa CNF-MIM-konceptet utifrån sina olika perspektiv – vilket är bra för oss då vi i detta arbete får ny kunskap och ”guidance” för vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Hur har ni påverkats av Covid-19?

Inte nämnvärt faktiskt ännu. Våra nysignade avtal är exempel på detta. Men det är klart att det finns en risk men än så länge så har vi som sagt endast sett en liten påverkan. Vi utför dock vårt arbete på ett anpassat sätt för att säkerställa säkerheten för våra medarbetare, och att minimera risk för stopp i arbetet. Vi lever ju ännu inte på en daglig omsättning, utan på investerarkapital och intäkterna vi har kommer utifrån olika typer av projekt. Vi är välfinansierade i dagsläget.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under 2020 gällande Smoltek, vad skulle det i sådana fall vara?

Jag tycker att man skall kolla på våra licensavtal. Till exempel vilken typ av partners vi kan attrahera gällande olika applikationsområden. Sen är det ju naturligtvis allra mest intressant att se när vi signar en första produktionslicens.  

Utöver detta så har vi börjat titta på vilka fler områden vi kan applicera vår ytbehandling – vart utanför halvledarindustrin kan vi gå med denna? Detta blir en viktig signal om hur bred vår teknik faktsikt är samtidigt som ju risken minimeras.

Kan du nämna tre anledningar till varför Smoltek är en bra investering idag?

  1. Vi har en unik teknologi med en stark patentportfölj – vi har en samlad kompetens och IP som håller för nuvarande sektorer men som också kan skalas till andra applikationsområden.
  2. Vi har en skalbarhet i licensaffären, vi behöver inte bygga en stor organisation eller investera i produktion, vilket även medför mindre risk.
  3. Vi har ett starkt team som varit med länge och som har ett starkt commitment till vår teknologi. Vi har dessutom investerare som varit med oss länge, som tror på oss och vår teknik vilket är en tillgång.