Intervju med Plejds VD Babak Esfahani


2020-04-27


VD Babak Esfahani

"Vi är fortfarande i skedet där vi växer multidimensionellt och kommer göra så under många år framöver där vi kommer lansera nya produkter och penetrera nya marknader."

För de som inte tidigare har hört talas om Plejd, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Plejd är ett teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget verkar i stort på marknaden för IoT (Internet of Things) och produktutbudet består idag av dimmers, controllers, LED-driver och gateways samt andra tillbehör. Utöver dessa tillhandahåller Plejd en app som ger användaren möjlighet att styra och konfigurera sin belysning t.ex. skapa scenarion och tidsfunktioner. Systemet är även kompatibelt med t.ex. Google Home. 

Försäljningen sker via grossist och produkterna finns hos ett antal starka aktörer i Norden, framförallt verksamma i Sverige, Norge och Finland. Ett urval av aktörer är Ahlsell, Elektroskandia, Rexel och Solar. De direkta kunderna är alltså elgrossister som i sin tur säljer till elektriker som säljer till slutkunden, systemen kan med andra ord användas inom en rad olika miljöer och bland flera användare. 

Plejds huvudmarknad är idag Sverige men större satsningar görs nu på både norska och finska marknaden, vi ser även över möjligheterna till att expandera i övriga Europa där Nederländerna verkar vara en bra start.

Ni levererade riktigt starka siffror under Q4, vad är anledningen till det och kan man förvänta sig liknande siffror framgent?

Det är alltid svårt att se till jämförelsekvartal, då vi haft mycket bull whip året innan, men det är absolut jämförelsetalen som är det viktigaste att kolla på. I övrigt så tog vi på oss en större kostnadskostym för nya produkter och satsningar på nya marknader, men när försäljningen kommer i kapp, som i q4, så ser man att vi kan vända till vinst, detta tidigare än vi tänkt. Det betyder framgent att vi hoppas och tror att vi kan visa ett positivt helårsresultat 2020, men med säsongsfluktuationer så kan det ju svänga – men denna inslagna väg tror vi skall hålla i sig och vi vill fortsätta vara lönsamma, men vi prioriterar fortsatt tillväxt över lönsamhet.

Kan du berätta lite mer om hur det går med er satsning i Norge?

I Norge så har det krävts vissa produktanpassningar enligt landets regler och elnät. Det är först nu som hela vår produktportfölj är helt anpassade och klara varför vi nu kan kör full lansering. Under 2019 så har vi bara haft 1-2 produkter på marknaden men nu när vi har ett komplett produktutbud så förväntar vi oss att se en tydlig effekt på norska marknaden.

Jag skulle vilja tillägga at vi även satsar i Finland där vi använder oss av samma grossister, och där det inte krävts samma produktanpassningar. Vi kan nu gå ut med vårt breda produktsortiment på denna marknad vilket är spännande!

Hur arbetar ni med OEM och vad är rimligt att förvänta sig inom detta affärsområde?

Vi fortsätter att bejaka denna marknad men den är mer komplex i mån av applikationsområden, det är ju en minst sagt bred marknad med allt från reklampelare till armaturer och allt där emellan. Vi har utforskat och utforskar affärsmodell inom OEM som ej stör vår vanliga affär och vi tittar och för dialoger med aktörer idag som kan komplettera vår nuvarande affär.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under 2020 gällande Plejd, vad skulle det i sådana fall vara?

Huvudsakligen så växer vi genom två saker – utökad produktportfölj samt nya marknader – varför det är det jag tycker man skall bevaka främst. Där man på marknadssidan bör följa utvecklingen i Norge när vi nu har ett komplett produktutbud. Samtidigt är det naturligtvis viktigt att vi fortsätter lansera produkter i jämn takt för att fortsätta vår stabila tillväxt i Sverige. Sist men inte minst skall man också se till lönsamheten under året.

Kan du nämna tre anledningar till varför Plejd är en bra investering idag?

  1. Kombination av att vi är på en väldigt stor marknad som är i ett stort teknikskifte möjliggör för oss att ta position och växa över en lång tid framöver.
  2. Vi är fortfarande i skedet där vi växer multidimensionellt och kommer göra så under många år framöver där vi kommer lansera nya produkter och penetrera nya marknader.
  3. Vi gör allt själva in i minsta detalj, där vi idag har ett oslagbart och kompetent team som överser hela alltet – vilket är anledningen till att vi är där vi är idag.