Intervju med Pharmacologs VD Mats Högberg


2021-01-14


VD Mats Högberg

"Jag skulle vilja säga att vi har byggt upp mycket goda förutsättningar för en snabb tillväxt i USA, vi har förstärkt från grunden ordentligt nu när vi fått lägga fokus på marknadsbearbetning – här tror jag vi kan se en ordentlig volymtillväxt."

För de som inte tidigare har hört talas om Pharmacolog, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Pharmacolog är specialiserade på effektiva lösningar för att optimera intravenös medicinering och förhindra fel. Vi erbjuder för närvarande tre lösningar: DrugLog®, WasteLog™ och PrepLog®. 

Vi har tagit fram en teknologi som snabbt kan analysera intravenöst läkemedel och har applicerat detta i tre olika instrument, kort sagt kan man säga att dessa skall identifiera rätt läkemedel och med rätt utspädning.

Vår vision spänner dock vidare, det skall inte bara vara rätt läkemedel, vi vill även kunna bidra till att patienten får optimal mängd. Därför utvecklar vi ett system som snabbt skall kunna indikera för en behandlande läkare att en patient har rätt mängd antibiotika i blodet för optimal effekt. Det är ett mycket intressant utvecklingsarbete som vi bedriver tillsammans med Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Skulle du kunna berätta lite mer om era fokusområden och vad som utmärker dem på marknaden?

Vi erbjuder för närvarande tre lösningar: DrugLog®, WasteLog ™ och PrepLog®.

En ny, förbättrad mjukvaruplattform för DrugLog® utvecklades under 2016 och 2017. Den nya plattformen är designad med en modernare arkitektur och är därmed anpassad för framtida uppgraderingar. Ett viktigt tillägg i den nya plattformen är en komplett molnkoppling som underlättar insamling och lagring av data samt integrering mot andra mjukvarusystem. Denna plattform används i det aktuella DrugLog® systemet som marknadsförs som ett CE märkt medicintekniskt instrument. Under 2019 förbättrades DrugLog® plattformen ytterligare genom att ett nytt flödesbaserat användargränssnitt med modernare utseende infördes. I kombination med ett system för rapportering av mätresultat ökar effektiviteten och säkerheten vid användningen avsevärt.

WasteLog® är ett system som bättre hanterar det arbetsflöde som råder vid analys av returer av narkotiska preparat inom s k Drug Diversion Prevention program och är speciellt framtaget för den amerikanska marknaden. Vi säkerställer helt enkelt att narkotiska preparat inte kommit på villovägar. I USA har vi flera bra referensinstallationer och två egna säljare på plats. 

PrepLog® är en integrerad lösning där information om förväntad substans och koncentration läses in automatiskt från sjukhusets journal- eller förskrivningssystem. Resultatet efter genomförd kontroll skickas även tillbaka elektroniskt till sjukhusets egna system för lagring och dokumentation.

Hur arbetar ni idag med försäljning och hur ser ni på det och er intäktsmodell framgent?

Vår intäktsmodell bygger på att sälja system, teckna årliga serviceavtal samt leverera förbrukningsartiklar i vårt fall kuvetter. Vi erbjuder i en del fall även möjlighet till leasing men målet är att sälja systemen direkt.

Vi gjorde en förändring av vår försäljningsstrategi i slutet av 2019 genom att gå ifrån distributörer till att arbeta med försäljning på egen hand genom egna dotterbolag i Frankrike, USA och Norden. Vi har dock kvar ett antal distributörer på andra europeiska marknader.

Utöver detta så arbetar vi kontinuerligt med att identifiera strategiska partners, där vi främst letar efter större bolag där vår teknologi kan passa in i ett större koncept.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under 2021 gällande Pharmacolog, vad skulle det i sådana fall vara?

Jag skulle vilja säga att vi har byggt upp mycket goda förutsättningar för en snabb tillväxt i USA, vi har förstärkt från grunden ordentligt nu när vi fått lägga fokus på marknadsbearbetning – här tror jag vi kan se en ordentlig volymtillväxt.

Jag skulle även hålla utkik på vilka strategiska partners vi kan knyta till oss då vi har kunnat arbeta och fokusera med även detta under pandemin.

Kan du nämna tre anledningar till varför Pharmacolog är en bra investering idag?

  1. Vi har färdiga lösningar sen ett år tillbaka som är väl anpassade till de segment de adresserar.
  2. Vi har etablerat viktiga referensinstallationer, vilket vanligtvis tar mycket tid, inom alla tre olika applikationsområden. Detta skapar ett förtroende på marknaden och underlättar försäljningen avsevärt.
  3. Vi har etablerade strategiska partners som kan ge en spännande hävstång vid högre volymer.