Intervju med OrganoClicks VD Mårten Hellberg


2020-04-09


VD Mårten Hellberg

"Vi vann under 2019 många nya avtal vilket kommer in nu under 2020 och som kommer ge tillväxt under året."

För de som inte tidigare har hört talas om OrganoClick, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

OrganoClick grundades för 13 år sedan baserat på två professorers tidigare forskning inom naturkemiska processer som inleddes på 90-talet. Vi jobbar i grund och botten med grön kemi, och är ett materialkemiskt-bolag, där vi adresserar olika typer av slutmaterial, men allt baseras på samma eller liknande grundteknik. Vi jobbar idag mot textil- trä- och biokompositindustrin, där våra kunder använder vår teknik på olika sätt baserat på vad för typ av slutprodukt som önskas. Vi är 40 anställda idag, med ett tiotal inom produktion, fem som arbetar med admin, fem stycken inom FoU, och cirka femton inom sälj- och marknadsföring.

Vi har under våra första sex intensiva år av FoU utvecklat våra olika produkter som därefter kommersialiserats och satts i produktion och idag har vi en anläggning på 4 000 kvm där vi sammantaget kan producera 10 000 ton per år. Förra året producerade vi ”enbart” 2 000 ton, vilket innebär att vi kan skala upp produktionen väsentligt. Samtidigt som vi ökar produktionen så behöver vi inte ta kostnader i samma storlek vilket innebär att vi har en bra skalbarhet i vår affär.  

Sverige är idag vår största marknad, mycket beroende av att vi har en så stor cellulosaindustri. Vi säljer dock till ett 15-tal länder och ser stora tillväxtmöjligheter globalt, just nu med fokus på Tyskland. Vi är idag nära breakeven på EBITDA-nivå och under förra året omsatte vi ca 85 miljoner kronor Tack vare att vi har relativt konstanta fasta kostnader så siktar och tror vi på att vi inom kort kan visa lönsamhet.

Jag skulle gärna vilja höra lite mer om era produkter, kan du berätta lite mer om er produktportfölj och hur ni driver intäkter genom era affärsben idag?

I grunden så baseras allt på vår unika kemi, som i slutändan kan användas för att behandla eller tillverka olika typer av produkter och material vilka kan vara både hårda och mjuka material. Vi levererar till industriella kunder men vi har även vissa konsumentanpassade produkter som levereras till konsumenter via återförsäljare.  

Vi har idag ett antal affärsområden med olika affärsmodeller beroende på vilket ben:

OrganoWood – Vi har utvecklat en miljövänlig träskyddsteknik som istället för dagens impregnerade virke, där tungmetaller och biocider används, nyttjar kislets konserverande egenskaper för att förbättra egenskaperna hos trä, som ju kan drabbas av röta, eld etc., så att det blir ett hållbart och funktionellt konstruktionsmaterial. Vi samarbetar idag med Bergs Timber, vilka är en av Nordens största producenter av tryckimpregnerat virke, för produktion av OrganoWood. Vi har på trämarknaden introducerat en i grunden disruptiv teknik, tidigare har man bara sålt trä som en form av commodity – här såg vi därför att vi behöver vara med i säljprocessen då vi har ett unikt know how för att kunna förklara fördelar och marknadsföra samt sälja produkten på rätt sätt. Därför har vi upprättat ett dotterbolag som en form av säljbolag med ett antal aktörer, där vi äger 60 % av bolaget.

Biokomposit – industribolag köper våra 100 % biobaserade och biologiskt nedbrytbara biokompositmaterial som kan användas för att ersätta bl.a. vissa hårdplaster men även spånskivor i vissa applikationer. Kunden använder vår biokomposit och implementerar denna i någon form av slutprodukt, inom detta område är det stora volymer men få aktörer. Detta är en ny sektor för oss, vilket innebär utmaningar, men det är utmaningar som innebär stora utvecklingsmöjligheter för vår teknik. Här ser vi stor potential att kunna ta marknadsandelar och driva tillväxt, framförallt i och med att vår teknik uppfyller alla nya och kommande regulatoriska krav på minskad plastanvändning.

OrganoTex – biologiskt nedbrytbar och fluorkarbonfri (PFAS-fri) teknik som skapar vattenavvisning hos textil vilket behövs i många plagg och kläder. I utomhusplagg är det en nödvändig funktion, men vattenavvisning behövs också i sportkläder och i modekläder. OrganoClick har utvecklat och marknadsför ett biologiskt nedbrytbart, giftfritt och fluorkarbonfritt vattenavvisande tillsatsmedel för textilier för både konsumenter och industriella användare.

Non-woven material används i ett antal industriella applikationer som sträcker sig från flygplan till blöjor. Olika funktionaliteter behövs för olika tillämpningar, såsom hög mekanisk hållfasthet eller vattenavvisning. OrganoClick levererar biobaserade bindemedel och biologiskt nedbrytbara vattenavvisande tillsatser för producenter av non-woven och tekniska textilier för att skapa biologiskt nedbrytbara nonwoven-material. Idag används ofta plast, vilket med dagens regulatoriska krav inte är hållbart, varför vi tror att vi ligger helt rätt i tiden med vår biobaserade teknik.

Nonwoven är en blandning mellan textil och papper, där du använder ett bindemedel, som idag är plastbaserat, vilket är långsiktigt ohållbart. Vi har utvecklat helt biobaserade bindemedel som kan ersätta dagens plastbaserade bindemedel., EU förbjuder nu plast i flera nonwoven-produkter vilket ligger oss i händerna i och med vår teknik som inte använder plastpolemerer – vi är helt unika med detta. Detta är en marknad om 3-4 mdSEK per år. Relativt lika lösningar för alla sektorer, vi har idag ett 20-tal olika tekniker som är färdigutvecklade och ett flertal industriella kunder som precis börjat använda våra bindemedel i sina produkter.

Vi har i Norden flera av världens största brukare och tillverkare av nonwoven såsom Essity, Mölnlycke, Duni, Suominen och Ahlström-Munksjö. Nonwoven material används i bland annat blöjor, bindor, inkontinensprodukter. Inom sårvård och sjukvård används nonwoven till bland annat munskydd, operationsrockar, sårvårdsprodukter etc. Utöver detta så används nonwoven i servetter, bordsdukar, jordbruksdukar skydd för bland annat potatisplantor och det används till och med som isolering i biltak. 

För närvarande har tre olika industriaktörer börjat använda våra bindemedel i sina nonwoven-produkter inom vitt skilda områden, vilket i praktiken innebär en väg in till massiva marknader.  

Värt att notera är att många fabriker köper in bindemedel för mellan 20-50 MSEK per år och kan vi skriva avtal med några av de här fabrikerna så blir det mycket bra utväxling per kund. Förutom de tre första kommersiella kunderna så har vi idag 8 projekt i produktionsteststadiet och utöver det så har vi 15 olika projekt i tidigare faser.

Ni ökade er nettoomsättning till ca 15 MSEK under Q4-19, motsvarande en omsättningstillväxt om ca 15 %. Vad är bakgrunden till detta och vad tror ni kommer att driva på framtida tillväxt?

Vi växte under 2019, men vi siktar på större tillväxt under 2020. 2019 visade relativt sätt en svagare tillväxt än tidigare, främst hänförligt till att vi inte hade tillräckligt med material under augusti månad, vilket i förlängningen innebar negativ tillväxt under kvartal 3, men vilket enbart var en effekt av materialstrulet. Normalt sett så har vi en relativt slagig omsättning per kvartal som är beroende av säljcykler inom våra olika affärsområden.

Vi vann under 2019 många nya avtal vilket kommer in nu under 2020 och som kommer ge tillväxt under året. Vi lanserade först under 2019 våra första biokompositprodukter och lyckades omsätta 1 MSEK med försäljning under enbart två kvartal, här börjar vi nu se en ordentlig försäljningstillväxt. Det finns idag en stor efterfrågan och vi ser en långsiktig fin tillväxt under flera år inom detta affärsområde, bland annat så arbetar vi med Sveriges största producent av kistor, vilket är en stabil och ocyklisk bransch och där det i regel tar tre år att sälja in nya produkter då det är en konservativ bransch, men när man väl kommit in på marknaden så är produktlivscykeln extremt lång, vissa kistor har 30 års livslängd, vår tro är att detta i framtiden kan bli lite av bread & butter för OrganoClick.

Värt att notera är att vi adresserar många olika slutindustrier, vi har därför en stor riskspridning med både cykliska och ocykliska branscher, vilket skapar stabilitet men vilket också medför att tillväxten blir något slagig kvartal till kvartal. Så länge vi fortsätter se strukturell tillväxt inom våra olika områden så är jag säker på att vi kommer vara i framkant och fortsätta vinna marknadsandelar.

Kan du berätta lite mer om era senaste försäljnings- och distributionsavtal och vilka värdedrivare du förväntar dig från dessa?

Vi tecknade under förra året många bra avtal som kommer in nu i 2020.

För underhållsprodukter så skrev vi två intressanta avtal med färgbolag där båda avtalen skall generera substantiella intäkter, ca 3-5 MSEK per år per avtal. Vi har även fått en ny återförsäljare i Norge av våra träskyddsprodukter – COOP med Obs! Bygg och COOP Byggmix – som har 110 butiker där 50 stycken är större varuhus. De tar nu in våra produkter på hyllan vilket kommer leda till goda intäkter under året. 

För Outdoor & friluftsprylar så kom vi igång i Norge med en bra start där vår produkt OrganoTex nu finns i 40 butiker. Men vi kommer dessvärre få en svagare start på den norska marknaden i och med Corona. Norge är en stor outdoor marknad varför vi på längre sikt ser detta som en mycket fin affär.

På biokomposit-sidan så har vi tecknat ett avtal gällande ljudabsorbenter som förväntas generera försäljning om minst 2 MSEK under år 2020.

På trämarknaden så har vi nu två riktigt starka distributörer i Italien och Tyskland, där vi storsatsar på Tyskland. Innan krisen så började det riktigt fint i bådadera marknader varför vi tror på en långsiktig tillväxt även om det kommer bli en långsammare start än förväntat p.g.a. Corona.

Vi tog under 2019 in 90 MSEK i en riktad emission till bland annat Fjärde AP-Fonden, Länsförsäkringar fonder, Handelsbanken Fonder och Aktia Asset Management, så vi har bra kassa. Likviden innebär att vi verkligen kan satsa på våra olika produktsegment och ta ytterligare marknadsandelar.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under 2020 gällande OrganoClick, vad skulle det i sådana fall vara?

Intressant att titta extra på är dels hur utvecklingen går för våra kompositprodukter på kvartalsbasis, vilken inte är lika säsongsbunden som våra andra produkter. Jag hade även tittat extra på non-woven-projekten med våra större aktörer, där vi hoppas kunna leverera intressanta affärer under året. Generellt skulle jag även följa våra nysignade avtal och hur det kommer generera ytterligare tillväxt under året.

Kan du nämna tre anledningar till varför OrganoClick är en bra investering idag?

  1. Tror man på ett mer miljövänligt och cirkulärt samhälle så är vi definitivt en aktör som kan kapitalisera på denna trend. Det tar tid att bli en industriell aktör inom vårt område, och vi är redan där och har First Mover Advantage.
  2. Vi står idag på flera ben, vilket är en fördel i och med riskminimeringen – går ett ben temporärt svagare så faller inte hela affären. Vi har alltså en stabil affär som över tid kommer visa på fin sammanhållen och hållbar tillväxt.
  3. Finansiellt så visar samtliga nyckeltal, såsom försäljningstillväxt, bruttomarginal samt kostnadskontroll, en fin historisk trend vilket kan vägleda framåt. Det finns därutöver en stor utväxlingseffekt i vår affärsmodell då vi enkelt och utan större fasta kostnader kan skala upp vår produktion fem gånger dagens volym.