Intervju med NextCell Pharmas VD Mathias Svahn


2020-05-06


VD Mathias Svahn

"Vår fullrekryterade Fas 2-studie är nästan klar och vi ser därför ingen risk för förseningar trots den pågående pandemin. Resultaten förväntas som planerat under Q3."

För de som inte tidigare har hört talas om NextCell Pharma, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

NextCell, som grundades 2014 av forskare från Karolinska, utvecklar stamcellsterapier med mesenkymala stamceller baserat på bolagets egenutvecklade selektionsalgoritm, i första hand för behandling av autoimmun diabetes, men vi ser även möjligheter med andra typer av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Vår huvudkandidat, ProTrans, som är baserad på selektionsalgoritmen, genomgår nu en fullrekryterad Fas 2 studie efter visad effekt redan i Fas 1. 

NextCell driver även Nordens största privata stamcellsbank, Cellaviva som vi började med i september 2015. Genom Cellaviva erbjuds blivande föräldrar att tillvarata och spara sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Skulle du kunna berätta lite mer om er läkemedelskandidat ProTrans och vilka användningsområden ni ser för denna?

ProTrans är en läkemedelskandidat baserad på mesenkymala stamceller utvunna från navelsträngen vilka har regenetiv och immundämpande egenskaper. ProTrans har, till skillnad från nuvarande standardbehandlingar, visat effekt i att bevara patientens egen insulinproduktion och behandlar därför den underliggande sjukdomen istället för bara symptomen. Mekanismenen fungerar för alla typer autoimmuna sjukdomar – vi ser därför att vår behandling mot diabetes typ-1 bara är en början. Varför vi valt att behandla just diabetes typ-1 är därför att patienterna i övrigt ofta mår bra vilket medför att man då bättre kan studera effekterna utan att riskera massa felaktiga biverkningar till följd av sjukdomen som sådan. 

Vi ser möjligheter för ProTrans att behandla fler inflammatoriska tillstånd och autoimmuna sjukdomar, t ex vid transplantationer.

Ni meddelade i slutet av mars att ni för diskussioner om att behandla Covid-19 patienter med ProTrans, skulle du kunna berätta lite mer kring detta?

Det finns idag pågående studier och rapporter som visar på en effekttendens vid behandling med stamceller, men det är fortsatt tidigt – och behovet är ju enormt stort. Vi ser detta som ett tillfälle att bidra. Vi håller därför idag på att föra diskussioner med sjukhus för att behandla patienter.

Vid en fas där man har insjuknat och har en hög virusbelastning övergår man ibland till att hamna i allvarligare tillstånd när immunförsvaret blir överaktiverat vilket kan leda till bland annat organsvikt och lungor etc. Det är det här tillståndet vi vill häva med vår behandling.

Ni fortsätter visa en imponerande försäljningsökning hänförligt Cellaviva, skulle du kunna berätta lite om vad ni förväntar er inom detta område framgent?

Vi har ökat vår exponering av Cellaviva samtidigt som NextCell som bolag syns mer och mer i och med att vi visar på nyttan genom våra kliniska prövningar. Intresset i stort växer alltså och vi har växt organiskt i både Danmark och Norge, vi ser det här bara som en början på en ordentlig ökning. Snittsparandet i Europa ligger idag på 2 % av födslarna – i Skandinavien har vi 250 000 födslar per år och vi är nu den största stamcellsbanken i Norden.

Förra året tillverkades ett ambulerande stamcellslaboratorium för att kunna genomföra stamcellsinsamlingar i de fallen Cellavivas personal inte hade tillträde till sjukhusets lokaler. ”Cellbulansen” har på sista tiden använts flitigt i Stockholmsregionen, där de flesta av våra kunder föder.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under 2020 gällande NextCell, vad skulle det i sådana fall vara?

Vi presenterade bra resultat i december där vi kunde visa statistik signifikant skillnad, vilket var fantastiskt kul. Nu är vår ProTrans 2-studie fullrekryterad och sista patientbesöket sker i juni. Vi kommer därefter att analysera fas 2-datan som vi siktar på att presentera under Q3.

Kan du nämna tre anledningar till varför NextCell är en bra investering idag?

  1. Vår läkemedelskandidat är bevisad både vara säker och effektiv i vår Fas 1-studie.
  2. Vår fullrekryterade Fas 2-studie är nästan klar och vi ser därför ingen risk för förseningar trots den pågående pandemin. Resultaten förväntas som planerat under Q3.
  3. Vi har en stark plattform som bygger på vår egenutvecklade selektionsalgoritm med vilken vi tagit ProTrans till nuvarande fas. Dessutom har vi Nordens ledande stamcellsbank som under det första halvåret 2020 växte med 360 procent jämfört med samma period föregående år.