Intervju med Netmores VD Erik Hallberg


2020-06-23


VD Erik Hallberg

"Vi har en befintlig kundbas och flera referenscase vilket ger oss en trovärdighet som leverantör, vilket i sig underlättar införsäljningen mot nya kunder och således driver på vår tillväxt ytterligare."

För de som inte tidigare har hört talas om Netmore, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Netmore levererar kompletta IoT-lösningar till hem, företag, industrier och organisationer, där våra lösningar ger företag och organisationer möjlighet att använda IoT för att bli effektivare. Vi beskriver oss gärna som en Dynamisk Operatör!

Genom att kombinera vårat egna corenät med andra fasta och mobila tekniker kan Netmore snabbt implementera all typ av IoT-användning. Med den bredd vi har i vårt erbjudande blir vi för många en naturlig samarbetspartner som kan erbjuda en heltäckande lösning. Under 2019 uppvisade vi kraftig tillväxt, där koncernen nettoomsättning ökade till närmare 13 MSEK (3), motsvarande en ökning om ca 330 %. Vår adresserbara marknad växer även den kraftigt, som vi skriver i vårt senaste informationsmemorandum (IM) så förväntas den kombinerade globala IoT-marknaden fördubblas från 2017 till 2021 till över 500 miljarder dollar (Bain & Co, 2018). Analysen visar vidare att ca 40 % av värdet skapas på den hanterade anslutningsnivån. Jag anser att vi är väl positionerade för att fortsatt kunna kapitalisera på denna marknadstillväxt.

Skulle du kunna berätta lite mer om hur er intäktsmodell fungerar, och hur ni driver intäkter genom era affärsben idag?

Vi har en fokuserad sälj- och marknadsorganisation för våra respektive affärsområden, produktutvecklingen följer befintliga projekt och efter en tydlig produktledning ska driften vara av hög standard för bästa kundupplevelsen med bl.a. redundant corenät, NOC och kundsupport. Sammanfattningsvis kan man säga att vi har tre typer av intäktskällor:

  • Projekteringsintäkter under uppstartsfasen.
  • Hårdvaruintäkter för uppkoppling som nätelement, gateways etc. som uppstår när vi levererar utrustningen till kunder.
  • Återkommande intäkter för exempelvis datatrafiken, integration, antalet anslutna sensorer, service och underhåll.

Vi har i princip i alla våra affärsupplägg någon form av engångsintäkt för t.ex. hårdvara, utveckling m.m. som leder till att vi över tid kan bygga upp årligt återkommande intäkter (ARR) som över tid blir vad vi ser som våra kärnintäkter. Denna typ av intäkt resulterar även i en högre marginal, vilket stärker vår lönsamhet.

Ni har nyligen genomfört en företrädesemission som tecknades till 235 %, där ni tillfördes en nettolikvid om ca 21,5 MSEK. Kan du berätta lite mer kring vad syftet med emissionen var och vad likviden ska användas till?

Likviden kommer att användas till att finansiera vår planerad acceleration av våra kärnverksamheter: Connected Property, Connected Industry och Connected City som är i snabb tillväxt i Sverige, England, Tyskland och Irland. Under själva arbetet med emissionen har vi dock inte suttit på händerna utan vi har redan sedan en tid tillbaka påbörjat vårt expansionsarbete, även om företrädesemissionen inte då var avklarad. Vi har stärkt vårt team med flera nyckelpersoner och i kombination med att vi ser att intresset för våra lösningar från fastighetsägare, industri och publika kunder ökar snabbt, känner jag verkligen att vi har ett starkt momentum i verksamheten. Under 2020 har vi adderat ca 100 miljoner kronor i eget kapital och ökat vårt antal aktieägare från ca 300 st. till omkring 1 300 st., där flera av dessa har stora innehav och tydligt visar att de stöttar oss i vår pågående resa. Stora ägare är idag via Buildroid AB investerare som Vincero AB, Stronghold Invest AB och Neptuni Invest AB samt Kapitopia AB.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under 2020 gällande Netmore, vad skulle det i sådana fall vara?

Jag tycker att man ska följa den information som vi avser att kommunicera under resterande kvartal i år, där fokus bl.a. är accelererade volymleveranser. Vi har tidigare befunnit oss i en test- och utrullningsfas och nu ska volymerna öka snabbt. Ett referensexempel på detta är vår affär med Akelius Fastigheter. En annan intressant faktor är såklart nu när Bredbandsson integreras i vår verksamhet. Genom förvärvet så får vi tillgång till en bättre nätstruktur samt en Internet Servie Provider-verksamhet om cirka 10 000 kunder och en årsomsättning om cirka 22 MSEK med positivt resultat.

Kan du nämna tre anledningar till varför Netmore är en bra investering idag?

  1. För att ett bolag likt Netmore ska kunna lyckas så behövs en stark kompetens i ledning, styrelse och personal – något jag minst sagt anser att vi har och som bidrar till att vi fortsätter att ta steg i rätt riktning.
  2. Vi har en befintlig kundbas och flera referenscase vilket ger oss en trovärdighet som leverantör, vilket i sig underlättar införsäljningen mot nya kunder och således driver på vår tillväxt ytterligare.
  3. Vi har en stark ägarbas som står bakom bolaget och i och med den kapitalisering som har skett under året så anser jag att vi har en solid grund att fortsätta bygga vidare på för att nå nya nivåer.